Klippans logotype

Vandringsleder och strövområden

I Klippans kommun finns ett flertal strövstigar och -slingor:

1. Åslingan 3,1 alt 3,6 km
2. Elfdalsslingan 3,0 km
3. Bruksslingan 1,7 km
4. Forsmölleslingan 0,8 alt 2,1 km
5. Vasasjöslingan 3,4 km
6. Kopparmölleslingan 2,5 km
7. Klockareslingan 1,1 km
8. Nybodammslingan 2,3 alt 3,3 km
9. Åstigen 1,6 km
10. Skäralid (sköts av Naturvårdsverket)
11. Strövområdet Vedby (sköts av Region Skåne)

KArta över strövområden och strövstigar

Rönneådalen

Rönneådalen har många fina smultronställen att bjuda på. Längs med Rönneå, på slingrande små stigar, över källor och vadställen finns en värld som kittlar alla sinnen. Gå på upptäcktsfärd i denna unika värld!

Rönneådalen — Skånes Nordvästpassagelänk till annan webbplats är ett projekt som vill göra bygden kring Rönne å mer känd och göra det lättare för besökare att hitta vägar till detta unika område. På deras hemsida finns många beskrivande information, tips och kartor.

Hämta information och karta för just den slingan du är intresserad av:

Information
Kartor

Belysning

Nybodammslingan i Ljungbyhed är elbelyst. Detsamma gäller Elfdalsslingan i Klippan.

Vandring

På Söderåsen sträcker sig vandringsleden ”Ås till Ås", som ingår i Skåneleden, sträckan Åstorp-Agusa (140 km lång).

Senast uppdaterad: 2017-04-21
Sidansvarig: Arne Amnér

Kontakt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Kultur- och fritidschef
Arne Grau Amnér
Telefon: 0435-281 90
E-post: arne.amner@klippan.se

Läs om Klippans kommuns folkhälsoarbete här.

Relaterade länkar

Söderåsenlänk till annan webbplats
Söderåsen ger dig allt från vild natur och utmanande aktiviteter till rogivande miljöer, kulinariska äventyr och sagoslott.

Visit Skanelänk till annan webbplats
Information om aktiviteter i hela Skåne.

Skåneledenlänk till annan webbplats
Detaljerad information om vandringslederna i Skåne.

Strövområden i Skånelänk till annan webbplats
Region Skånes informationssida om strövområden

Promenera mera

Det finns många goda skäl att promenera. I broschyren "Promenera mera" hittar du tips för att komma igång.
Promenera meraPDF (pdf, 1.1 MB)

Cykelvägar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se