Kulturarv

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommun vill vi förvalta kulturarv genom att:

  • Samarbeta och stötta kulturföreningarna i kommunen genom arrangemang, bidrag och marknadsföring.
  • Utforma aktiviteter och arrangemang kring kulturarv som speglar det som är aktuellt i vår samtid.
  • Väcka intresse för kulturarv genom priser och stipendier.
    Läs mer om Kultur- och fritidsförvaltningens stipendier och priser.
  • Förmedla aktuell information till de organisationer som på något sätt ägnar sig åt kulturarvsfrågor.

Arkeologi och fornlämningar

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet som varaktigt har övergivits. Det kan vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att skydda, informera om och vårda våra fornlämningar, så att det historiska kulturarvet bevaras inför framtiden. Läs mer om Länsstyrelsens arbete och fornlämningarnas lagskydd på Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats.

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsöklänk till annan webbplats får du information om kända och registrerade fornlämningar i varje län och kommun.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Kulturutvecklare:
Lotta Andgren
Telefon: 0435-284 98
E-post: lotta.andgren@klippan.se

Relaterade länkar

Läs mer här om vilka museum och historiska byggnader och platser vi har i kommunen.

Läs mer här om våra priser och stipendier.

Byggnadsvård

Kulturpris

Kulturstipendium