Klippans logotype

Blomgrens arkiv

På Klippans bibliotek finns en databas med fotograf Axel Blomgrens bilder i. Databasen sträcker sig från 1897 till 1950-talets början. Det finns både miljö-, grupp- och porträttbilder i databasen. Besökare har själva möjlighet att söka bland dessa bilder.

Axel Blomgren

Fotograf Axel Blomgren

Bakgrund

Axel Blomgren, 1867-1961, var verksam som fotograf från 1897 till början av 1950-talet i Klippan med omnejd. Året efter hans bortgång skänkte hans dödsbo större delen av hans glasplåtar till dåvarande Kulturnämnden. När byggnaden som hyste Blomgrens ateljé skulle rivas hittades fler negativ som togs hand av Klippans Hembygdsförening. Samtliga negativ har sammanförts till en ett arkiv som ägs av Kultur- och fritidsnämnden och Klippans Hembygdsförening.

Sen 1970-talet har Hembygdsföreningen arbetat med att identifiera personer och motiv på dessa foton.

År 1994 startade ett omfattande arbete med att digitalt läsa in bilderna och upprätta en databas som idag finns tillgänglig på biblioteket. Det rör sig om drygt 36 000 bilder.

2011 påbörjades arbetet med att läsa in bilderna igen, denna gång med bättre kvalitet. Initiativet till detta arbete togs av Åsbo Släkt- och folklivsforskarförening och Klippans Hembygdsförening. För medlemmar i dessa föreningar är det möjligt att nå arkivet hemifrån via internet.
Icke-medlemmar kan söka i arkivet på Klippans bibliotek och få papperskopior för 2 kr/st.

Blomgrens arkiv kan nu nås också från biblioteken i Östra Ljungby och Ljungbyhed.​ Inget medlemskap krävs för detta.

Bildspelet nedan ger en försmak av bildarkivets rikedom.

Gyllenstiernas kusk med get och hund 1902.

Gyllenstiernas kusk med get och hund 1902.

Anna Andersson med sin grand danois 1904.

Anna Andersson med sin grand danois 1904.

Jordbruksanställda i början av seklet.

Jordbruksanställda i början av seklet.

Bil av fabrikatet LEY som tillverkades under åren 1906-1927 i Tyskland.

Bil av fabrikatet LEY som tillverkades under åren 1906-1927 i Tyskland.

Gymnastikuppvisning 1922.

Gymnastikuppvisning 1922.

Hästar och barn på Holm ca 1920.

Hästar och barn på Holm ca 1920.

Sadelmakeriet på Klippans läderfabrik, okänt årtal.

Sadelmakeriet på Klippans läderfabrik, okänt årtal.

Senast uppdaterad: 2016-11-16
Sidansvarig: Lotta Andgren

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Assistent
Kristiina Messary
Telefon: 0435 - 28189
E-post: kristiina.messary@klippan.se

Kulturutvecklare:
Lotta Andgren
Telefon: 0435-284 98
E-post: lotta.andgren@klippan.se

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se