Kulturpris

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kulturpriset utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden.

  • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
  • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
  • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
  • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

 

Kulturpriset 2018 går till Mats Pettersson - en av förgrundsgestalterna inom Klippanpopen och bland mycket annat en drivande kraft i att lyfta Klippans lokala historia.

 


Nominering av pristagare kan lämnas av invånare i kommunen, personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden. Nomineringen kan lämnas fram till och med den sista februari efterkommande år via våra e-tjänster , klicka på Uppleva & Göra – Kultur och fritid.

Kulturpriset utdelas i samband med nationaldagsfirandet efterkommande år av Kultur- och fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

Upplysningar lämnas av kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér 0435-281 90 eller kulturutvecklare Lotta Andgren 0435-284 98.

 

2017 års Kulturpris gick till Studiefrämjandets Anders Nilsson, för hans engagemang och arbete för Klippans musikliv.
Motivering: Anders Nilsson arbetar sedan många år inom Studiefrämjandets organisation och har tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen utvecklat goda förutsättningar för de friare formerna för kommunens musikliv. Anders var en nyckelperson i arbetet med att ta fram nya lokaler till MIC som höll till i en rivningsfastighet under namnet Spelverket. Trots många år av letande efter lämpliga lokaler gav han aldrig upp och lyckades att få musikerna i MIC att vara tålmodiga i mögliga källarlokaler. Det är hans förtjänst att de friare formerna av musiklivet inte tog slut med Svenska popfabrikens stora framgångar på 80-talet utan fortfarande utvecklas och finner nya former på Sågen. Anders är den enskilda person som vi alla har att tacka för att Klippan och kommunen finns med på Skånes musikkarta.
Läs mer om 2017 års Kulturpristagarelänk till annan webbplats.

Tidigare pristagare:
2016 Torsten Hannrup
2015 Rebecca Sharp
2014 Tommy Brask och Bengt Emgård
2013 Heléne Lindquist
2012 Eleverna vid Gymnasiesärskolans Individuella Program

Vid frågor om priserna och stipendierna kontakta:
Arne Grau Amnér, kultur-och fritidschef, arne.amner@klippan.se, 0435-281 90.
Lotta Andgren, kulturutvecklare, lotta.andgren@klippan.se
Per-Ola Johansson, fritidskonsulent, per-ola.johansson@klippan.se

 

Relaterade länkar


Ur författningssamling för Klippans kommun Regler för KulturprisPDF (pdf, 29 MB)