Byggnadsvårdspremium

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommuns byggnadsvårdspremium utdelas för god byggnadsvård eller annan betydande insats för bevarande av värdefull bebyggelsemiljö.

  • Byggnadsvårdspremiet utdelas till person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
  • Byggnadsvårdspremiet utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
  • Byggnadsvårdspremiet består av en skylt med texten "Klippans kommuns byggnadsvårdspremium 20xx".

Byggnadsvårdspremiet delas ut vid kommunfullmäktiges decembersammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande, som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

Tidigare pristagare:
2016 Camilla och Rickard Olsson får utmärkelsen för den smakfulla och omsorgsfulla renoveringen av Bruksskolan.

2015 Lars Göransson och Anna-Karin Liljedahl, Norrehus.

Upplysningar lämnas av kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér 0435-281 90 eller Ingela Nymberg Olsson 0435-281 92.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Relaterade dokument

ur Författningssamling för Klippans
kommun
Regler för ByggnadsvårdspremiumPDF (pdf, 75.2 kB)   

Relaterade länkar

Nominering till Byggnadsvårdspremium sker via kommunens E-tjänst.