Klippans logotype

Byggnadsvårdspremium

2016 års byggnadsvårdspremium tilldelas Camilla och Rickard Olsson för den smakfulla och omsorgsfulla renoveringen av Bruksskolan.

Klippans Bruksskola är en kulturhistoriskt intressant byggnad som ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Skolan är numera ombyggd till tio lägenheter. En stor omsorg har ägnats åt att bevara ursprungliga detaljer. Eftersom byggnaden är skyddad, har det ställts stora krav på att bevara och bibehålla de byggnadshistoriska värdena, framför allt exteriört. Även gymnastikbyggnaden där fastighetsägarna bor, är mycket smakfullt renoverad.

Klippans Bruksskola

Klippans kommuns byggnadsvårdspremium utdelas för god byggnadsvård eller annan betydande insats för bevarande av värdefull bebyggelsemiljö.

  • Byggnadsvårdspremiet utdelas till person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
  • Byggnadsvårdspremiet utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
  • Byggnadsvårdspremiet består av en skylt med texten "Klippans kommuns byggnadsvårdspremium 20xx".

Byggnadsvårdspremiet delas ut vid kommunfullmäktiges decembersammanträde av kultur- och fritidsnämndens ordförande, som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

Upplysningar lämnas av kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér 0435-281 90 eller Ingela Nymberg Olsson 0435-281 92.

Senast uppdaterad: 2016-11-04
Sidansvarig: Arne Amnér

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Relaterade dokument

ur Författningssamling för Klippans
kommun
Regler för ByggnadsvårdspremiumPDF (pdf, 75.2 kB)   

Relaterade länkar

Nominering till Byggnadsvårdspremium sker via kommunens E-tjänst.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se