Tidigare pristagare

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
2016 Camilla och Rickard Olsson får utmärkelsen för den smakfulla och omsorgsfulla renoveringen av Bruksskolan.

Motivering: Klippans Bruksskola är en kulturhistoriskt intressant byggnad som ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Skolan är numera ombyggd till tio lägenheter. En stor omsorg har ägnats åt att bevara ursprungliga detaljer. Eftersom byggnaden är skyddad, har det ställts stora krav på att bevara och bibehålla de byggnadshistoriska värdena, framför allt exteriört. Även gymnastikbyggnaden där fastighetsägarna bor, är mycket smakfullt renoverad.

2015 Lars Göransson och Anna-Karin Liljedahl, Norrehus.

Motivering: Lars Göransson och Anna-Karin Liljedahl har gjort en omfattande restaurering av den gamla patriciervillan. Fasaden är helrenoverad med de flesta ursprungliga detaljer intakta. Den äldre inredningen har varsamt tagits tillvara när bottenvåningen byggdes om till restaurang och musiklokal.

2014 Inget byggnadsvårdspremium delades ut i brist på nomineringar.

2013 Gunnel och Alf Lindahl, Anderstorp

Byggnadsvårdspremium 2013 tilldelas Gunnel och Alf Lindahl i Anderstorp som varsamt har renoverat sin gård där delar av boningshuset tros ha anor från sent 1600-tal.

Motivering: "Renoveringen och ombyggnaden av gården har skett mycket varsamt och enligt lokal byggnadstradition. Stor vikt har lagts vid att använda traditionella byggnadsmaterial, som färg etc. Gården har försetts med moderna bekvämligheter, men utan att de kulturhistoriska värdena har påverkats negativt, varken exteriört eller interiört. Fastighetsägarna som har renoverat gården i Anderstorp har definitivt ställts inför en stor utmaning för att kunna bibehålla de byggnadshistoriska värdena i denna känsliga kulturmiljö. Detta har de lyckats med."


2012 Eric och Sophie ​Berntson, Snälleröd 1:177

Motivering: "Med stor hänsyn tagen till byggnadsvård, stilhistoria och lokal historia, har genomgripande restaurering och renovering utförts de senaste decennierna. Entusiasmen hos Berntsons går inte att ta miste på i arbetet med att söka upp kunskap och ställa i ordning denna fastighet med sin huvudbyggnad i Karolinsk stil, där såväl helhet som detalj är noggrant genomtänkt och genomfört med högsta fackkunskap och hantverksskicklighet. För fastighetens flyglar har en lyckad kombination av historisk kontext med modern näringsverksamhet i respektive flygel tagits fram. I trädgård och park planteras tidstypiska växter i tidstypisk utformning. Byggnadsvården för Snälleröds Säteri kännetecknas av ett modernt liv med vördnadsfull hänsyn tagen till historisk kontext!"

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Relaterade länkar

Nominering till Byggnadsvårdspremium sker via kommunens E-tjänst