Klippans logotype

Årets första frivilligträff

Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till ännu en träff för dig som är eller vill bli ideellt aktiv inom integrationsområdet i Klippans kommun. Tillsammans blickar vi framåt på det nya året!

Under kvällen kommer vi att få en presentation av Jonathan Viksten, flyktingssamordnare i kommunen. Han kommer redogöra för nuläget kring flyktingmotagandet i kommunen.

Vi kommer också att tillsammans göra en kartläggning över vilken verksamhet som vi har i kommunen. Här kommer ni att få berätta om den verksamhet ni avser att bedriva under året. Tanken är att vi lär känna varandras verksamheter bättre, att vi ser hur vi kan komplettera varandra och kanske också hitta nya samarbetsmöjligheter.

Var? Musikskolans nya lokaler, Storgatan 9, Klippan
När? Fredag 13 januari, 18.00-20.00

Vi bjuder på fika och vill därför gärna att du anmäler dig till love.hetz@klippan.se

Senast uppdaterad: 2017-01-05
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se