Klippans logotype

Alternativ barnomsorg och friskolor

I Klippans kommun finns det åtta olika verksamheter inom barnomsorg och skola som inte drivs av kommunen. Är du intresserad av en plats i någon av dessa verksamheter så kontaktar du den ansvariga för verksamheten.

Tänk på! Kostnadsfri skolskjuts anordnas endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts. Elevens rätt till skolskjuts till annan skola prövas av kommunens skolskjutssamordnare.
Mer information kring Klippans regler för skolskjuts finns att läsa här.

I Ur och Skurlänk till annan webbplats
Förskola/fritidshem och skola åk F-4
Personal- och föräldrakooperativet I Ur och Skur
Herrevadskloster 407
264 53 Ljungbyhed
Telefon: 0435-44 10 55
Ansvarig: Lotta Lundberg
E-post: statarlangan.iurochskur@telia.com

Krika bygdeskolalänk till annan webbplats
Skola åk F-6 och fritidshem
Krika Bygdeskola
Krika 2192
264 92 Klippan
Telefon: 0435-190 50
Ansvarig: Ann-Charlotte Pregler  
E-post: ann-charlotte.pregler@krikabygdeskola.se

Förskola Lillhemlänk till annan webbplats
Vedbyvägen 13
264 35 Klippan
Telefon: 0435-101 50
Ansvarig: Ann-Chatrin Eldh
E-post: ann-chatrin.eldh@svenskakyrkan.se

Förskola/fritidshem Skaparverkstanlänk till annan webbplats
Snyggatorpsvägen 8
264 35 Klippan
Telefon: 0435-150 45
Ansvarig: Susanna Säther
E-post: skaparverkstan@cmdata.se

Förskola/fritidshem Villa Villerkulla
Hättevägen 146
264 53 Ljungbyhed
Telefon: 0435- 44 17 93
Ansvarig: Pia Andréasson
E-post: villa_villerkulla@hotmail.com 

Förskola/fritidshem Kopparmöllanlänk till annan webbplats
Kopparmöllan 5412
264 91 Klippan
Telefon: 0734-07 01 03
Ansvarig: Anette Nanngård
E-post: info@kopparmollansforskola.se

Regnbågenlänk till annan webbplats
Allmän förskola
Klippans församling
Kyrkstugan Vedby
Oderljungavägen
264 93 Klippan
Telefon: 0435-139 13
Ansvarig: Ann-Chatrine Eldh
E-post: ann-chatrin.eldh@svenskakyrkan.se

PeterSvenskolanlänk till annan webbplats
Vedbyvägen 19
264 35 Klippan
Telefon: 042-17 67 45
Ansvarig: Linus Djurberg
E-post: linus.djurberg@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2017-01-30
Sidansvarig: Åsa Lönn
skolbarn med en pärm i knät

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se