Klippans logotype

Skolpsykolog

Skolpsykologernas arbete riktar sig mot elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet samt gymnasiesärskolan. Psykologerna har en central placering på Barn-och utbildningsförvaltningen och deltar på elevhälsoteamens möten på skolorna.

I skolan bidrar de med sin kompetens i frågor kring elevens utveckling, lärande och mående där en helhetssyn på eleven står i fokus.

För att stödja eleverna i skolan arbetar psykologerna ofta genom att ge handledning och konsultation till skolpersonalen. Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan.
 

Springande glada barn

Psykologisk utredning och bedömning genomförs ibland för att förtydliga barns behov av anpassning i skolan.

Psykologers arbete inom skolan omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen vilket bland annat innebär krav på journalföring.

Senast uppdaterad: 2016-09-02
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Skolpsykolog
Tommy Bank
Telefon: 0435-281 59
E-post: tommy.bank@klippan.se

Skolpsykolog
Thomas Löfgren
Telefon: 0435-283 44
E-post: thomas.lofgren@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se