Klippans logotype

Skolsköterskor och skolläkare

I skolhälsovårdsteamet ingår skolsköterska och skolläkare. Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterskan.

Skolhälsovårdens uppdrag innebär hälsofrämjande arbete individuellt och i grupp för att förebygga och uppmuntra till en hälsosam livsstil genom t.ex. samtal om utveckling, kost, motion,sömn,tobak, alkohol,droger,sex och samlevnad,trivsel och relationer.

Skolhälsovården erbjuder hälsobesök, vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet samt har mottagning för eleverna, där även föräldrarna är välkomna för att diskutera barn/ungdomars hälsa. Skolhälsovården deltar i elevhälsoteam på skolan och är ett stöd för elever med funktionshinder, elever med långvarig sjukdom eller med andra behov som påverkar skolsituationen.

Sköterskor och läkare arbetar även för en god och säker arbetsmiljö på skolan. De kan även ge medicinsk studie-och yrkesvägledning.

Sköterskor och skolläkaren har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 2012-10-17
Sidansvarig: Åsa Lönn

Relaterade länkar

Verksamhetschef elevhälsan
Lars Boije
Telefon: 0435-283 47
E-post: lars.boije@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se