Ventilen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ventilen

Ventilen är en del av centrala elevhälsan. Under Ventilens tak finns Brobyggare, Proaktiva teamet och Resurs AST.

Aktivt föräldraskap – föräldrautbildning
Klippans kommun erbjuder dig som är förälder till barn i åldern 5-12 år att delta i föräldrautbildningen "Aktivt föräldraskap". En grupp startar så snart där är tillräckligt många anmälda.

Anmäl intresse till enhetschef Marie Gärdby (du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt).        

Ventilen har en samordnande funktion och är ett stöd för skolorna kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Fokus ligger på det förebyggande arbetet. Ventilen samarbetar med olika verksamheter som möter de unga så som skola, BUP, polis, fritids- och socialförvaltningen. Ventilens arbete utformas och utvecklas tillsammans med de olika verksamheterna över tid.

Barn med problemskapande beteende har alltid funnits. En skillnad över tid är hur samhället har förhållit sig till dessa. Tidigare skulle dessa barn bort från skolan till annan verksamhet t.ex. skoldaghem. Dagens forskning menar på att man ska vara kritisk till placering i särskilda undervisningsgrupper eftersom denna typ av grupper riskerar att stigmatisera en elev. Det finns också en risk att eleven blir problembärare. Istället bör arbetet med beteendet ske i den miljö det uppstår i och där det upplevs som ett problem. Bäst resultat uppnås om den görs tidigt i en ung människas liv.

Elevhälsans arbete anges i skollagen som att det främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande (2kap. 24§ första stycket skollagen 2010:800). Det innebär att elevhälsan förväntas utgå från ett hälsobaserat, eller salutogent, tankesätt i sina insatser.

Kontakt

Enhetschef
Marie Gärdby 
0734 398 779
marie.gardby@klippan.se

Proaktiva teamet:
Paula Gullberg
Mobil: 0734 398 640

Tor-Leif Dahlberg
Mobil: 0734 398 770

Edwin van der Does
Mobil: 0734 398 646

Pia Trast
Mobil: 0734 398 164

AnnaCarin Hedenström

Brobyggare:
Marie Krizsan
Socionom
Mobil: 0435 28247

Resurs AST:
Mobil: 0734 398 005

Relaterad information

Här hittar du Ventilen på Åbyskolan