Klippans logotype

Proaktiva teamet

pusselbitar med texten team

Klippans kommun har valt att satsa på ett centralt team, Proaktiva teamet, som arbetar med förebyggande insatser till elever på organisation-, grupp- och individnivå kring problemskapande beteende.

  • Organisationsnivå – exempelvis systemanalys, utbildningar
  • Gruppnivå – handledning, observationer, socioemotionella program
  • Individnivå – impulskontroll (SBK)

Samarbete sker med alla kommunala grundskolornas egna elevhälsoteam (EHT) där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan. Uppdragen utgår från skolornas olika behov och upprättas i samråd med EHT.

Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är grunden i teamets arbete och en förutsättning för att uppnå ökad måluppfyllelse. Några av målen vi arbetar mot:

  • tidiga och förebyggande insatser
  • barnens/elevens behov ska stå i centrum
  • säkra elevernas rätt till likvärdig utbildning
  • bidra med åtgärder och anpassningar för varje elev i behov av särskilt stöd
Senast uppdaterad: 2016-04-12
Sidansvarig: Pia Trast

Kontakt

Enhetschef
Marie Gärdby
Mobil: 0734 398 779
E-post: marie.gardby@klippan.se

Proaktiva teamet:
Paula Gullberg
Mobil: 0734 398 640

Tor-Leif Dahlberg
Mobil: 0734 398 770

Edwin van der Does
Mobil: 0734 398 646

Pia Trast
Mobil: 0734 398 164

AnnaCarin Hedenström

Relaterade länkar

Här hittar du Ventilen på Åbyskolan

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se