Klippans logotype

Förskola och barnomsorg

Aktuellt

Ny e-tjänst för barnomsorg och fritidshem
I vårt system kan du enkelt och smidigt via en ny modern e-tjänst ansöka om barnomsorg och fritidshem, lägga in kontaktuppgifter, schema och inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns plats.

Du loggar in med ditt bank-id.

Läs om vårt nya system samt logga in här.

Gå direkt till våra e-tjänster.

Sommaröppet på förskolor och fritidshem
Sommaren 2017 kommer det att under veckorna 28 – 31 att vara öppet på förskolan Täppan och fritidshemmet Bofinken.
I Ljungbyhed stänger vi all verksamhet under v 29 –31 och även fritidshemmet i Östra Ljungby. Förskolan i Östra Ljungby och Stidsvig stänger veckorna 28-31. Barnen erbjuds omsorg i Klippan.

Hitta förskola i Klippans kommun

I Klippans kommun finns nio kommunala förskolor och ett antal enskilda (privata). Här finner du jämförartjänst där det finns möjlighet att jämföra samtliga förskolorna i kommunen, samt se var enheterna ligger.

Kommunal förskola

Förskolan är en del av utbildningssystemet där barnen på ett lekfullt sätt får en övergång till skolan. I verksamheten arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Förskolorna har normalt öppet mellan klockan 06.30 - 17.30. Behöver du barnomsorg utöver de ordinarie öppettiderna så hör gärna av dig till berörd förskolechef. Förskolechefen kan besluta att ha öppet klockan 06.00-18.00. 

Förskolor finns i samtliga kommundelar och som alternativ kan du också välja pedagogisk omsorg till ditt barn.

Här kan du läsa mer om vår barnomsorg och vad du som förälder har rätt till.

Här kan du läsa mer om våra avgifter inom barnomsorgen.

Vill du veta hur snabbt du kan få en förskoleplats? 
Här finns information om väntetider och placering, samt kö och möjligheter till förtur till förskolan. 

Pedagogisk omsorg / dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg innebär att en dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Pedagogisk omsorg bedrivs i de flesta delar i kommunen. Det är även möjligt att ha en fritidsplats (för barn i åldern 6 - 12 år) inom pedagogisk omsorg. Läs mer om pedagogisk omsorg här.

Fristående barnomsorg

Det finns flera fristående (privata) alternativ för barnomsorg att välja mellan i Klippans kommun. Mer information om Alternativ barnomsorg hittar du här.

Barnomsorg på obekväm tid

Klippans kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm tid i form av annan pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram riktlinjer för vilka som har rätt till barnomsorg på obekväm tid. Riktlinjerna innehåller även instruktioner hur går till väga för att söka denna barnomsorg. Du hittar mer information samt våra riktlinjer här.länk till annan webbplats 

Barn med särskilda behov

Förskolans verksamhet är totalintegrerad, det betyder att alla barn, även barn med olika typer av funktionsnedsättningar, går i den ordinarie förskoleverksamheten.

Inom den kommunala förskolan arbetar två specialpedagoger. Dessa har som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. Det specialpedagogiska arbetet i förskolan är till stor del förebyggande och riktat till åldersperspektivet 1-6 år.
Tillsammans med förskolepedagoger arbetar specialpedagogerna för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn.
Har du frågor om hjälp och stöd för just ditt barn vänder du dig i första hand till personalen eller förskolechefen på den förskola ditt barn går eller ska gå på. Kontaktuppgifter finns under respektive förskolas sida eller via kundtjänst
0435 - 280 00.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du har synpunkter eller känner dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då möjlighet att rätta till eventuella misstag och fel. Om ditt problem inte går att lösa direkt med den personal det gäller tar du kontakt med förskolechef/rektor, se Kontakt under respektive förskola/skola.
Om du trots dessa kontakter inte känner att frågan är löst kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhetschefen för förskolan eller använda vår e-tjänst.

Läs mer: Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner för synpunkter/klagomål.PDF (pdf, 42.5 kB)

Senast uppdaterad: 2017-02-02
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Övrig kontaktinformation

Verksamhetschef
förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-28482
E-post: anneli.persson.dalberg@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Relaterad information

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se