Klippans logotype

Förskola och barnomsorg

Aktuellt

Ny e-tjänst för barnomsorg och fritidshem
I vårt system kan du enkelt och smidigt via en ny modern e-tjänst ansöka om barnomsorg och fritidshem, lägga in kontaktuppgifter, schema och inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns plats.

Du loggar in med ditt bank-id.

Läs om vårt nya system samt logga in här.

Gå direkt till våra e-tjänster.

Kompentensutvecklingsdag
Samtliga kommunala förskolor och fritidshem är stängda måndagen den 14 augusti pga kompentensutveckling för personalen.
Vid frågor kontaka respektive förskolechef eller rektor.

Organisationsförändring för dagbarnvårdarna/pedagogisk omsorg
Då Janeth N Norén, som är chef för dagbarnvårdnarna, har slutar sin anställning i Klippans kommun har det under sommaren genomförts en organisations-förändring avseende dagbarnvårdarna. De kommer framöver att tillhöra de olika förskoleområdena och ha respektive förskolechef som närmsta chef.
För dig som vårdnadshavare innebär omorganiseringen ingen större förändring.
Läs mer under Familjedaghem/pedagogisk omsorg

Avgiftskontroll inom barnomsorgen
Klippans kommun genomför årligen avgiftskontroller inom barnomsorgen. Kommunen anser att det är en rättvisefråga att alla familjer som använder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska betala rätt avgift för sin plats.
Vi kommer i år att genomföra avgiftskontroll för 2015. Om du har betalt för mycket kommer du få pengar tillbaka. Om du har betalt för lite kommer du få en räkning att betala. Kontrollen kommer att ske under hösten.
Läs mer om avgiftskontrollen.

Hitta förskola i Klippans kommun

I Klippans kommun finns nio kommunala förskolor och ett antal enskilda (privata). Här finner du jämförartjänst där det finns möjlighet att jämföra samtliga förskolorna i kommunen, samt se var enheterna ligger.

Kommunal förskola

Förskolan är en del av utbildningssystemet där barnen på ett lekfullt sätt får en övergång till skolan. I verksamheten arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Förskolorna har normalt öppet mellan klockan 06.30 - 17.30. Behöver du barnomsorg utöver de ordinarie öppettiderna så hör gärna av dig till berörd förskolechef. Förskolechefen kan besluta att ha öppet klockan 06.00-18.00. 

Förskolor finns i samtliga kommundelar och som alternativ kan du också välja pedagogisk omsorg till ditt barn.

Här kan du läsa mer om vår barnomsorg och vad du som förälder har rätt till.

Här kan du läsa mer om våra avgifter inom barnomsorgen.

Vill du veta hur snabbt du kan få en förskoleplats? 
Här finns information om väntetider och placering, samt kö och möjligheter till förtur till förskolan. 

Pedagogisk omsorg / dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg innebär att en dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Pedagogisk omsorg bedrivs i de flesta delar i kommunen. Det är även möjligt att ha en fritidsplats (för barn i åldern 6 - 12 år) inom pedagogisk omsorg. Läs mer om pedagogisk omsorg här.

Fristående barnomsorg

Det finns flera fristående (privata) alternativ för barnomsorg att välja mellan i Klippans kommun. Mer information om Alternativ barnomsorg hittar du här.

Barnomsorg på obekväm tid

Klippans kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm tid i form av annan pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram riktlinjer för vilka som har rätt till barnomsorg på obekväm tid. Riktlinjerna innehåller även instruktioner hur går till väga för att söka denna barnomsorg. Du hittar mer information samt våra riktlinjer här.länk till annan webbplats 

Barn med särskilda behov

Förskolans verksamhet är totalintegrerad, det betyder att alla barn, även barn med olika typer av funktionsnedsättningar, går i den ordinarie förskoleverksamheten.

Inom den kommunala förskolan arbetar två specialpedagoger. Dessa har som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. Det specialpedagogiska arbetet i förskolan är till stor del förebyggande och riktat till åldersperspektivet 1-6 år.
Tillsammans med förskolepedagoger arbetar specialpedagogerna för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn.
Har du frågor om hjälp och stöd för just ditt barn vänder du dig i första hand till personalen eller förskolechefen på den förskola ditt barn går eller ska gå på. Kontaktuppgifter finns under respektive förskolas sida eller via kundtjänst
0435 - 280 00.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du har synpunkter eller känner dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då möjlighet att rätta till eventuella misstag och fel. Om ditt problem inte går att lösa direkt med den personal det gäller tar du kontakt med förskolechef/rektor, se Kontakt under respektive förskola/skola. 
Det går även bra att använda e-tjänsten.

Senast uppdaterad: 2017-08-11
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Övrig kontaktinformation

Verksamhetschef
förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-28482
E-post: anneli.persson.dalberg@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Relaterad information

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se