Klippans logotype

Klippans kommun kontrollerar barnomsorgsavgifter

Klippans kommun strävar efter att alla familjer som använder vår barnomsorg ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för sin plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Vi kommer därför att genomföra en avgiftskontroll. Om du har betalt för mycket kommer du få pengar tillbaka. Om du har betalt för lite kommer du få en räkning att betala.

Så här går det till
Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket du har betalt i barnomsorgsavgift för det aktuella året. Den summan jämför vi med hushållets gemensamma taxerade årsinkomst som delas på tolv för att få fram en genomsnittlig månadskostnad. Baserat på denna kostnad får vi fram hur mycket du borde betalt. Om det tidigare har skett korrigeringar av din barnomsorgsavgift tar vi hänsyn till detta.

Om avgiftskontrollen visar att du har betalt fel barnomsorgsavgift sker en justering om beloppet överstiger 600 kronor. Denna summa gäller både om du ska få pengar tillbaka eller om du ska betala.

Det är hushållets gemensamma inkomster som används för att räkna ut avgiften för förskoleverksamhet och fritidshem. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Här kan du läsa mer om vilka inkomstuppgifter som är avgiftsgrundande.

Nu kontrollerar vi barnomsorgsavgifterna för 2014. Eftersläpningen på två år beror på att vi behöver de korrekta taxeringsuppgifterna från Skatteverket.

Om du har betalt för lite
Ett hushåll som betalt för låg avgift under 2014 blir betalningsskyldig för den återstående summan. Kommunen skickade en faktura mellan november och december 2016, som ska betalas inom 30 dagar.

Om du inte kan betala hela din faktura på en gång, kan man ansöka om anstånd. Det gör du genom att kontakta vår ekonomiavdelning.

E-post: helen.theisner@klippan.se
Telefon: 0435-282 22

Under anståndstiden delbetalar ni varje månad med minst 300 kronor och använder samma OCR nummer vid varje betalning. Om fakturan inte betalas under anståndstiden hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du har betalt för mycket
Ett hushåll som betalt för hög avgift under 2014 får pengar tillbaka. Återbetalningen kommer ske under februari 2017.

Är det något du undrar över? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.
Du är också välkommen att kontakta vår kundtjänst 0435-280 00 eller mejla kundtjanst@klippan.se.

Tänk på att det är du som förälder som är ansvarig för de inkomstuppgifter du lämnar till oss. Uppdatera din inkomst genom kommunens e-tjänst.

Senast uppdaterad: 2017-02-28
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 0435-28 000
E-post: kundtjanst@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se