Klippans logotype

Räkneexempel för avgift i barnomsorgen

Här har vi samlat några exempel på hur du räknar ut rätt barnomsorgsavgift. Dessa exempel är baserade på år 2014.

Taxerad årsinkomst före skatt delas med 12 månader, för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Ex: VH1 taxerad årsinkomst = 252 000 kr delas med 12 månader = månadsinkomst
VH1 månadsinkomst: 21.000 kr/månad
VH2/Sambo månadsinkomst: 19.000 kr/månad
Hushållets gemensamma inkomst: 41.000 kr/månad
Om man har ett barn är avgiften 3% av inkomsten, dock högst 1260 kr/månad

Ex: Inkomst: 41.000 kr x Barn 1: 3% = 1230 kr/månad x 60% (tidsintervall) = Avgift att betala: 738 kr

Taxan för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas enligt följande och anger den maximala avgiften som får tas ut per månad. Yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 osv.

Förskola/pedagogisk omsorg maxtaxa år 2014 för barn 1-5 år
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1260 kr/månad
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 840 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Avgiften beräknas på följande tidsintervaller för förskoleverksamheten.
0 – 15 timmar/vecka: 60%
15,1 – 28 timmar/vecka: 80%
28,1 - ---- timmar/vecka: 100%

Fritidshem/pedagogisk omsorg maxtaxa år 2014 för barn 6-12 år
Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 840kr/månad
Barn 2: 1% av inkomsten dock högst 420kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 420kr/månad
Barn 4: Ingen avgift
Inga tidsintervaller finns under fritidsverksamheten.

Om man har ett barn är avgiften 2% av inkomsten, dock högst 840 kr/månad
Ex: Inkomst: 41.000 kr x Barn 1: 2% = Avgift att betala: 820 kr/månad

Senast uppdaterad: 2017-02-28
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se