Klippans logotype

Dagbarnvårdare/Familjedaghem/ Pedagogisk omsorg

Aktuellt

Organisationsförändring för dagbarnvårdarna/pedagogisk omsorg
Då Janeth N Norén, som är chef för dagbarnvårdnarna, slutar sin anställning i Klippans kommun kommer det i sommar att genomföras en organisations-förändring avseende dagbarnvårdarna. De kommer framöver att tillhöra de olika förskoleområdena och ha respektive förskolechef som närmsta chef.
För dig som vårdnadshavare innebär omorganiseringen ingen större förändring.

Ny e-tjänst för barnomsorg och fritidshem
I vårt system kan du enkelt och smidigt via en ny modern e-tjänst ansöka om barnomsorg och fritidshem, lägga in kontaktuppgifter, schema och inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns plats.

Du loggar in med ditt bank-id.

Läs om vårt nya system samt logga in här.

Gå direkt till våra e-tjänster.

Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn i åldrarna 1-12 år som bedrivs i kommunalt anställda dagbarnvårdares egna hem.

Pedagogisk omsorg är ett relativt nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem.

Dagbarnvårdare med barn som är på upptäcksfärd i naturen.

Så bedrivs verksamheten

Verksamhetsidén bygger på att erbjuda vistelse i mindre barngrupper. Vi erbjuder en lugn och trygg hemmiljö, med bra pedagogisk verksamhet. Dagbarnvårdarna och deras barngrupper träffas regelbundet. Barnen får då lära sig att även känna samhörighet i en större barngrupp. Pedagogisk omsorg har ett nära samarbete med barnens föräldrar. Som förälder har du också en direkt möjlighet att kunna påverka utifrån dina unika kunskaper om ditt eget barn.

Ett gott samarbete med barnens föräldrar är viktigt för att barnen ska ha det bra hos oss. Vi samarbetar med förskolor och F-6 skolor för att underlätta övergången från pedagogisk omsorg till förskoleklass. Förskolans läroplan och allmänna råd för familjedaghem vägleder vår verksamhet. Vi har bra samarbete mellan dagbarnvårdarna och samarbetar med förskolor och förskolans specialpedagoger. 

Hos oss får barnen:
Samarbeta med varandra i gruppen och lära sig ta hänsyn till varandras olikheter. De får lära känna de andra dagbarnen och dagbarnvårdarna i gemensamma aktiviteter. Vi tillbringar mycket tid utomhus i alla väder, och barnen får stort utrymme för fri lek. Barnen får även vara med i hemmets alla sysslor, bland annat sopsortering och återvinning.

Genom att vi läser, lyssnar och pratar mycket får barnen ett ökat ordförråd. Våra barngrupper ger oss tid att låta alla barn bli sedda, bemötta och förstådda. Även att bli accepterade och få känna sig betydelsefulla.

Vikarierande dagbarnvårdare
När ordinarie dagbarnvårdares arbetsschema överskrider 40 timmar, kommer barnet, enligt schema, att placeras hos vikarierande dagbarnvårdare. Detta gäller även då ditt barns ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk. Barnet inskolas hos vikarierande dagbarnvårdare innan vistelse där. 

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem enligt Skolverket

 • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
 • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg. 
 • I förskolan och på fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg. 
 • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns inga krav på utbildning i pedagogisk omsorg. 

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskilda regi. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.

Vad styr pedagogisk omsorg enligt Skolverket?

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25).länk till annan webbplats Enligt skollagen ska:

 • Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
 • Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
 • Verksamheten ska utgå från barnets bästa och barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Förskolans läroplan, Lpfö98/rev är vägledande för pedagogisk omsorg. Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

Presentation av dagbarnvårdarna 

Alla våra dagbarnvårdare arbetar ständigt med att utveckla den pedagogiska verksamheten och gör ett väldigt bra arbete. Här följer en liten förklaring till varje område. Att tillägga är dock att alla grupper arbetar med alla delar, men har något olika fokus.

Här finner du jämförartjänst där det finns möjlighet att jämföra de som bedriver pedagogisk omsorg, samt se var de ligger.

Elfdalen: 5 dagbarnvårdare
Tillhör förskoleområde Centrum - förskolechef Malin Gnebner

 • Fokuserar bland annat på barnens motorik och kroppsmedvetenhet, samt empati och att alla är olika.


Centrum
: 1 dagbarnvårdare
Tillhör förskoleområde Väster- förskolechef Maria Tobiasson

 • Fokuserar mycket på att alla barn ska bli sedda och känna sig trygga i en lugn och harmonisk miljö där de kan utvecklas i sin egen takt.

Bruket: 2 dagbarnvårdare
Tillhör förskoleområde Väster- förskolechef Maria Tobiasson

 • Fokuserar bland annat på att lära barnen att ta ansvar samt visa respekt för varandra genom att erbjuda en rolig, trygg, lärorik och planerad verksamhet.

Söndraby: 5 dagbarnvårdare
Tillhör förskoleområde Öster - förskolechef Lisbeth Andersson (börjar 1/8)

 • Arbetar utifrån olika tema varje läsår och har tillgång till en gymnastiksal där de är en gång i veckan.

Stidsvig: 2 dagbarnvårdare  
Tillhör förskoleområde Norr - förskolechef Anki Qvarsell

 • Fokuserar på bra hemlagad näringsrik kost, med lustfyllda vardagar med mycket experiment, pyssel och lek.

Ljungbyhed: 2 dagbarnvårdare
Tillhör förskoleområde Syd - förskolechef Marie-Louise Bergendorf

 • Fokuserar på att hänsyn ska tas till allas bakgrund, behov och önskemål och att alla ska tillåtas att vara annorlunda.

Färingtofta: 2 dagbarnvårdare
Tillhör förskoleområde Syd - förskolechef Marie-Louise Bergendorf

 • De utgår mycket från barnens egna intressen och behov samt att det är viktigt att barnen känner trygghet och trivsel i hela gruppen.
Senast uppdaterad: 2017-06-26
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt förskolechefer

Vill du ha mer information eller komma i kontakt med dagbarnvårdarna så hör av dig till respektive dagbarnvårdares förskolechef:

Förskolechef område Centrum
Malin Gnebner
Telefon: 0435-285 78
E-post: malin.gnebner@klippan.se

Förskolechef område Väster
Maria Tobiasson
Telefon: 0435-285 49
E-post: maria.tobiasson@klippan.se 

Förskolechef område Norr
Ann-Christin Qvarsell
Telefon: 0435-285 72
E-post: ann-christin.qvarsell@klippan.se

Förskolechef område Syd
Marie-Louise Bergendorff
Telefon: 0435-285 71
E-post: marie-louise.bergendorff@klippan.se

Förskolechef område Öster
Lisbeth Andersson
Telefon: 0435-285 76
E-post:

Övriga kontaktuppgifter

Verksamhetschef
förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-28482
E-post: anneli.persson.dalberg@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Dokument och blanketter

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se