Förskolelyftet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Förskolan har utvecklats och förändrats i snabb takt de senaste åren. För att ge våra yngsta medborgare den bästa starten på sin utbildning arbetar personalen på förskolorna i Klippans kommun hela tiden för att bli ännu bättre.

Pedagogerna i Förskolelyftet

Förskolelyftet är ett projekt som Skolverket har arbetat med sedan förskolans läroplan uppdaterades 2010, då också nya krav infördes.
Genom Förskolelyftet erbjuds personalen olika typer av fortbildning genom kurser, främst med fokus på de områden där kraven nu är större. Med sina nya kunskaper kan de sedan arbeta mot att öka måluppfyllelsen i förskolan.

– Förskolan är en skolform idag, berättar Klippans kommuns verksamhetschef för förskolan, Anneli Persson Dalberg. Det innebär högre och annorlunda krav jämfört med hur det har sett ut tidigare. En stor del i förändringen är arbetet med pedagogisk dokumentation som utförs på förskolorna.

– Vi har en förskola i Klippans kommun som vill utvecklas och bli ännu bättre, fortsätter Anneli. Ett sätt att göra detta är att öka kompetensen hos vår personal, därför arbetar vi med Förskolelyftet.
– Här i Klippan har vi samarbete med Högskolan i Kristianstad. Det kommer lärare hit för utbildningsdagar tillsammans med vår personal. Pedagogerna arbetar sedan med instudering, litteraturuppgifter samt ett utvecklingsarbete.

Den kursen som förskollärarna går just nu berör ämnet systematiskt kvalitetsarbete. Genom den får de en djupare kunskap i bland annat hur dokumentationen fungerar på förskolan idag och dess betydelse för att följa barnens utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

– Det är viktigt att den nya kunskapen är något som pedagogerna kan ha nytta av i sitt dagliga arbete, berättar Anneli. Det är vårt mål att öka kompetensen i förskolan och vi har fått ett mycket positivt gensvar från personalen som går utbildningen.