Klippans logotype

Förskolor

Ny e-tjänst för barnomsorg och fritidshem
I vårt system kan du enkelt och smidigt via en ny modern e-tjänst ansöka om barnomsorg och fritidshem, lägga in kontaktuppgifter, schema och inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns plats.

Du loggar in med ditt bank-id.

Läs om vårt nya system samt logga in här.

Gå direkt till våra e-tjänster.

Sommaröppet på förskolor och fritidshem
Sommaren 2017 kommer det att under veckorna 28 – 31 att vara öppet på förskolan Täppan och fritidshemmet Bofinken.
I Ljungbyhed stänger vi all verksamhet under v 29 –31 och även fritidshemmet i Östra Ljungby. Förskolan i Östra Ljungby och Stidsvig stänger veckorna 28-31. Barnen erbjuds omsorg i Klippan.

Avgiftskontroll inom barnomsorgen
Klippans kommun genomför årligen avgiftskontroller inom barnomsorgen. Kommunen anser att det är en rättvisefråga att alla familjer som använder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska betala rätt avgift för sin plats.
Vi kommer i år att genomföra avgiftskontroll för 2015. Om du har betalt för mycket kommer du få pengar tillbaka. Om du har betalt för lite kommer du få en räkning att betala. Kontrollen kommer att ske under hösten.
Läs mer om avgiftskontrollen.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. Vår ambition är att efter samförstånd göra det bästa möjliga för dig. Den kommunala förskolan är till för barn 1-5 år. Normal öppettid är klockan 06.30-17.30.

barn som klättrar och leker

Förskolan är till för alla barn. Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten anpassas till varje barns behov och förutsättningar. Alla barn ska få känna att de gör framsteg, övervinner svårigheter och är en tillgång i gruppen. Vårt uppdrag är att se till att barnen lämnar förskolan med självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Då lägger vi den bästa grunden för barns fortsatta utveckling och lärande.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. I förskolan erbjuds barn 1-5 år en miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande. Där har språket och leken en stor betydelse.

Förmågan att uttrycka sig själv och förstå andra, liksom tänkande och reflektion, är kärnan i språkutveckling. Det innebär att i tal och skrift, vilja våga och kunna uttrycka det man faktiskt önskar uttrycka, inte bara det man förmår uttrycka. Det är därför förskolorna i Klippans kommun ser som en av sina allra viktigaste uppgifter att se till att alla barn använder och utvecklar sitt språk. Språket är nyckeln till allt fortsatt lärande!

För förskolan finns ett bindande styrdokument - en läroplan ( Lpfö 98 ). Läroplanen syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Det innebär att du som förälder kan ställa krav på att läroplanens intentioner följs.

I kommunen finns dessutom ett antal förskolor i enskild regi dit vänder du dig direkt för att ansöka om plats.

Hitta förskola i Klippans kommun

Med hjälp av vår Jämförelsetjänst kan du få överblick över vilken barnomsorg som finns i Klippans kommun och var dessa ligger. Du kan även jämföra förskolor och pedagogisk omsorg (fd familjedaghem). Du kan exempelvis se vilka omdömen föräldrar gett och hur många barn och pedagoger det finns på de olika förskolorna. Klicka här för att komma till Jämförelsetjänsten.

Matsedelsappen

Matsedel på förskolorna

Vill du veta vad barnen äter på förskolorna, går det bra att läsa mer här om maten i skolan och barnomsorgen.
Det finns även möjlighet att läsa matsedel för barnomsorgen direkt i mobilen. Klicka på gaffeln för att läsa mer om vår webbapp.

Senast uppdaterad: 2017-06-30
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Övrig kontaktinformation

Verksamhetschef
förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-28482
E-post: anneli.persson.dalberg@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se