Barnens Sida

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barnens Sida

Antilopenbarnens kompisregler


KOMPISREGLER, BARNGRUPP 1-3 ÅRINGAR

 • Vi delar med oss till varandra
 • Alla får vara med
 • Vi tar hand om varandra

KOMPISREGLER, BARNGRUPP 4-5 ÅRINGAR

 • Man får inte säga fula ord
 • Man får inte slåss
 • Man ska hjälpa varandra
 • Ingen ska vara ensam

Om reglerna inte följs:

 • Vi säger ifrån till varandra: nej/stop/jag vill inte!
  Vi ber en personal om stöd eller personal ingriper. För det mesta räcker det med en vänlig uppmaning eller något avledande. Skilj på sak och person: ”X blir ledsen när du gör så”
 • Personalen tar de barn som är berörda avsides och låter var och en berätta sin syn på händelsen. Barnen får tillsammans med personalen bestämma en lösning som ger en vinna-vinna-situation som båda kan acceptera. Barnen har ofta bra lösningar att komma med. Det innebär också viktigt lärande träning i samarbete och kompromissande.