Klippans logotype

Krisgrupp

En krisgrupp är en grupp personer som leds av förskolechefen för en enhet. För övrigt kan personal, vaktmästare, skyddsombud med flera ingå i gruppen. Krisgruppen ansvarar för omedelbara åtgärder, kartläggning av situation samt info till barn, föräldrar och personal när något extraordinärt har hänt på förskolan
Senast uppdaterad: 2013-08-26
Sidansvarig: Charlotte Bjertner

Kontakt

Förskolechef
Ann-Christin Qvarsell
Telefon: 0435-28572

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se