Linnea

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Förskolan Linnéa

I centrala Klippan finner du förskolorna Linnéa och Nejlikan
som ingår i område centrum.

På förskolan finns sex avdelningar.

  • 3 avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år
  • 3 avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och barn/vårdnadshavare ges stora möjligheter till inflytande över verksamheten.

Vi erbjuder en förskola som bemöter varje barn med respekt för sina tankar och åsikter. Barnen ges möjligheter att pröva sina egna teorier om världen genom ett forskande arbetssätt.

Våra olika lärmiljöer utgör det sammanhang där barnen får rika möjligheter till ett lustfyllt lärande som präglas av glädjen att berätta, lyssna och utforska världen tillsammans med andra. På Linnéa ses olikheter som något naturligt och självklart och därmed kan barnen utveckla en förståelse och tolerans för olikheter.

Förskolan är  Grön Flagg-certifierad.länk till annan webbplats
Handlingsplan Grön Flagg 2016/2017


Under HT 2016/VT 2017 arbetar vi med tema

Utvecklingsområde 1

Väcka och utveckla barnens kunskaper om farosymboler.                  Detta kan man göra genom att bla.

-olika märkes betydelse genom att koppla symbolerna till barnens vardag.

-genom sånger, undersökande och skapande tillverka egna uppfinningar.

Utvecklingsområde 2                                                                      Återvinna av miljöfarligt avfall.

-genom att vi utvecklar barnens tankar om varför man bör återvinna miljöfarliga avfall/produkter.

-uppfinna och skapa egna miljövänliga produkter/leksaker.

Utvecklingsområde 3

Göra barnen medvetna om vikten av att tvätta händerna för att minska smittspridningen.

-detta gör vi genom samtal och sånger.


Kontakt

Malin Gnebner

Förskolan Linnea
Besöksadress: Snyggatorpsvägen 6, Klippan.
Telefon: 0435-282 60

Förskolechef
Malin Gnebner Telefon: 0435-28578

E-post:malin.gnebner @klippan.se

Sjukanmälan/Friskanmälan
Senast klockan 8.00 till respektive avdelning. SMS:a gärna.

      

0734-398 260

0734-398 241

0734-398 262

0734-398 799

0734-398 258

0734-398 261

Arbetslagsledare:
Malin Windahl
Telefon: 0734-398 241   

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se