Gullvivan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Gullvivan

Telefon: 0734 - 398 262

Välkommen till oss på Gullvivan och vår 1-3-årsavdelning

På vår avdelning försöker vi hela tiden arbeta med vår lärmiljöerså att den ska vara utmanande och utvecklande för de barn som är här.

Vi arbetar med projektbaserat lärande, ämnet kan vara styrt av oss en vägen fram leds av barnens intersse och erfarenhet. Alla är lika viktiga i detta arbete.

Till förskolan hör två utegårdar som bjuder på olika utmaningar. Med en liten promenad så kommer vi till skogen, parken och centrum.

Vi arbetar kontinuerligt för att barnen skall utvecklas till starka självständiga individer. Genom att stärka barnens självkänsla utvecklar dem sin identitet, lust att leka och lära samt hantera konflikter och lösa problem tillsammans. Detta ska genomsyra verksamheten under hela dagen så att barnen till exempel får möjlighet att sätta ord på känslor i lek och verkliga situvationer, hjälp att lösa konflikter då det är nödvändigt. Detta för att stärka barnens positiva beteende mot omvärlden och den sociala kompetensen ökar. Detta i sin tur skapar trygghet hos barnen. 

 

Pappabarn

Välkomna till oss!

Malin P, Camilla, Fredrika & Maria B