Maskrosen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Maskrosen

Tel.nr: 0734 - 398 258

Maskrosen är en 3-5 årsavdelning

Kvalitén på verksamheten är beroende av pedagogernas förmåga att se helheten i lärandesituationer dvs lärmiljöer och samstämmigheten dem emellan för att kunna skapa en förståelse för barns lärande.

På Maskrosen har vi byggt upp olika lärmiljöer för just detta syfte. Här finns bl a skrivhörna, mattehörna, naturhörna, magnetbord, bygghörna mm.

Lärmiljöerna med dess tillgängliga material, bidrar till en mer inbjudande och stimulerande miljö som bemöter barnens intressen och behov utan att de behöver be om det. Miljöerna är tydliga och inspirerar både till gemenskap och avskildhet.

Den pedagogiska dokumentationen syftar till ett fördjupat förhållningssätt som i sin tur resulterar i en hållbar utveckling. Genom att vi synliggör våra dokumentationer på Maskrosen ger vi barnen många tillfällen att återuppleva och reflektera över det som sker eller har skett.

Vi jobbar mycket i olika projekt och teman där barnens intressen, frågor och svar lägger grunden för vilken riktning arbetet kommer att ta.

Till förskolan hör två utegårdar som bjuder på olika utmaningar.

Med en liten promenad så kommer vi till skogen, parken och centrum.

Vi förhåller oss närvarande och om det behövs i leken, för att stödja barnen i den sociala utvecklingen men också för att få syn på det lärande barnen gör.Välkomna till oss!

Katarina, Carola & Linda

Maskros