Klippans logotype

Aktuellt

Stängningsdag höstterminen 2017:


Måndagen den 14/8 är en stängningsdag för förskolan.
Om någon undran finns, kontakta förskolechef Ann-Christin Qvarsell.

Aktuellt projekt 2016/2017

 

Under läsåret jobbar vi med Barnens hundra språk.

Vi vill utveckla och ta tillvara barnens alla uttrycksmöjligheter. Ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, genom skapande, dans , drama, skrift m.m. Vi samkör projektet med läslyftet och vårt värdegrundsprojekt.


Senast uppdaterad: 2017-06-30
Sidansvarig: Ros-Mari Löfdahl

Kontakt

Pilagårdens förskola
Besöksadress: Stationsvägen 4, Östra Ljungby

Blåsippan: 0734-398035

Vitsippan: 0734-398265

Myrorna: 0734-398036

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se