Klippans logotype

Krisgrupp

En krisgrupp är en grupp personer som leds av förskolechefen för en enhet. För övrigt kan personal, vaktmästare, skyddsombud med flera ingå i gruppen.

Krisgruppen ansvarar för omedelbara åtgärder, kartläggning av situation samt info till barn, föräldrar och personal när något extraordinärt har hänt på förskolan.

händer
Pilagårdens förskola samarbetar med förskolan Skogsbrynet och Pilagårds skolan i områdets krisgruppen. Vid händelse av kris kontakta vår förskolechef Ann-Christin Qvarsell.
Senast uppdaterad: 2012-10-05
Sidansvarig: Ros-Mari Löfdahl

Kontaktperson

Förskolechef:
Ann-Christin Qvarsell
telefon 0435 28572

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se