Klippans logotype

Förskolan Skogsbrynet

Välkommen till förskolan Skogsbrynet


Skogsbrynet är en medelstor förskola som ligger mitt i naturen. Går vi ut från vår rymliga gård har vi många naturupplevelser på gångavstånd, till exempel olika sorters vatten, både forsar och dammar.

På förskolan finns barn i åldern 1-5 år fördelat på de tre avdelningarna Smultronet, Lingonet och Blåbäret.

Skogsbrynets målsättning är att:

Tillsammans med föräldrarna skapa en trygg och positiv tillvaro för barnen. Alla barn har rätt att få utveckla alla sina kompetenser, vi ska bejaka barnens rättigheter. Barn lär genom upplevelser, vi ska erbjuda varje barn möjligheter till upplevelser och lärande.

Aktuellt

Vi har förändrade tider under höstterminen -16 för barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar. Nya tiden är 8:45-12:30 tisdag till fredag eller måndag till fredag 8:30-11:30. Dessa tider kommer att utvärderas i slutet av höstterminen.

Senast uppdaterad: 2017-01-18
Sidansvarig: Inga-Lena Broing

Kontakt

Förskolan Skogsbrynet
Besöksadress: Skogsbrynsvägen 1, Stidsvig.

Mobiltelefon:

  • Smultronet: 0734-39 80 37
  • Blåbäret: 0734-39 80 38
  • Lingonet: 0734-39 86 17

Arbetslagsledare: Inga-Lena Broing

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjuk- och friskanmälan sker före klockan 8.00 på våra respektive mobilnummer.

Förskolechef område Norr
Ann-Christin Qvarsell
Telefon: 0435-285 72
E-post: ann-christin.qvarsell@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Dokument & blanketter

Relaterad information

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se