Klippans logotype

Krisgrupp

En krisgrupp är en grupp personer som leds av förskolechefen för en enhet. För övrigt kan personal, vaktmästare, skyddsombud med flera ingå i gruppen.
Krisgruppen ansvarar för omedelbara åtgärder, kartläggning av situation samt info till barn, föräldrar och personal när något extraordinärt har hänt på förskolan.
Förskolan Skogsbrynet samarbetar med Pilagårdens förskola och Pilagårdsskolan i områdets krisgrupp. Vid händelse av kris kontakta vår förskolechef Ann-Christin Qvarsell.
Senast uppdaterad: 2012-09-25
Sidansvarig: Inga-Lena Broing

Kontaktperson

Förskolechef
Ann-Christin Qvarsell
telefon 0435 28572

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se