Täppan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kontakt förskolan Täppan
Besöksadress:
Bladgatan 20, Klippan
Förskolechef: Lisbeth Andersson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till förskolan Täppan

- Lärande barn och lyssnande pedagoger -

Förskolan Täppan

Täppan är en naturnära förskola i Klippans östra del. Förskolan består av åtta avdelningar fördelat i tre hus. I dessa hus är barnen uppdelade i åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 4-5 år.

Täppan har en stor inbjudande gård som är motoriskt utvecklande. På gården finns det både växthus, bärbuskar och fruktträd.
Pedagogerna på Täppan har barnen i fokus, genom att vara närvarande och lyssnande pedagoger. Värdegrundsarbetet är en viktig del i förskolans verksamhet.

Vi arbetar utifrån projektarbete, som följer hela läsåret där lek, skapande, experimenterande samt utevistelse får stort utrymme. Det är viktigt för oss att alla barn och föräldrar känner sig trygga. Pedagogerna strävar efter att lära känna alla barn över avdelningarnas gränser. Vårt motto är "Alla barn är allas". Självklart har vi Förskolans Läroplan som grund i vårt dagliga arbete.  


Projektarbete 2017/2018
Under läsåret 2017/2018 kommer alla avdelningar på förskolan Täppan arbeta med projektarbetet Hållbar utveckling. I vårt projektarbete kommer vi väva samman läroplanens mål med, vårt arbete med NTA- lådan (Natur och teknik för alla) som i år är Luft och vårt Grön Flagg-tema. 
Pedagogerna börjar läsåret med kartläggning över vad barnen på respektive avdelning är intresserade av inom projektets ramar, sen startas arbetet upp. Projektarbetet leds framåt av barn och pedagoger tillsammans, med hjälp av reflektionsprotokoll och pedagogiska dokumentationer.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan görs till före klockan 8.00.
Ring eller skicka sms till respektive avdelning:

Våra avdelningar
Avd. Snigeln0734-398264
Avd. Masken0734-398003
Avd. Skalbaggen0734-398002
Avd. Igelkotten0734-398004
Avd. Ekorren0734-398000
Avd. Haren0734-398153
Avd. Gladan0734-398140
Avd. Rådjuret0734-398145


Dokument