Täppan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Förskolan Täppan

- Lärande barn och lyssnande pedagoger -

Förskolan Täppan

Förskolan Täppan är en naturnära förskola i Klippans östra del. Förskolan består av åtta avdelningar fördelat i tre hus. I det gamla huset finns tre 1-2 års avdelning. I Täppan 2 finns en 3-4 års avdelning och en 4-5 årsavdelning. I Täppan 3 finns det en 4-5 års avdelning och två avdelningar där barnen är 3-4 år.

Täppan har en stor inbjudande gård som är kuperad och motoriskt utvecklande. På gården finns det både växthus, bärbuskar och fruktträd.

Täppans växthus

Pedagogerna på Täppan har barnen i fokus, genom att vara närvarande och lyssnande pedagoger. Värdegrundsarbetet är en viktig del i förskolans verksamhet.

Vi arbetar utifrån projektarbete, som följer hela läsåret där lek, skapande, experimenterande samt utevistelse får stort utrymme. Det är viktigt för oss att alla barn och föräldrar känner sig trygga. Pedagogerna strävar efter att lära känna alla barn över avdelningarnas gränser. Vårt motto är "Alla barn är allas". Självklart har vi Förskolans Läroplan som grund i vårt dagliga arbete.  


Projektarbete 2016/2017

Under läsåret 2016/2017 kommer alla avdelningar på förskolan Täppan arbeta med projektarbetet Sagor. I vårt projektarbete kommer vi väva samman läroplanens mål med, vårt arbete med NTA- lådan (Natur och teknik för alla) som i år är Vatten och vårt Grön Flagg-tema. 

Pedagogerna börjar läsåret med kartläggning över vad barnen på respektive avdelning är intresserade av inom projektets ramar, sen startas arbetet upp. Projektarbetet leds framåt av barn och pedagoger tillsammans, med hjälp av reflektionsprotokoll och pedagogiska dokumentationer.

Grön Flagg

Centralt i vår verksamhet är vårt miljöarbete där vi bland annat är certifierade efter Håll Sverige Rent´slänk till annan webbplats kriterier för Grön Flagglänk till annan webbplats.

 

Under läsåret 2016/2017 arbetar vi med temat Kemikalier.
Utifrån temat har vi valt 3 utvecklingsområden arr arbeta med.

Utvecklingsområde 1: Skapande i naturmaterial.

Vi ska fortsätta att skapa med naturmaterial, och låta det bli en röd tråd mellan våra naturpromenadet till skapande aktiviteterna på förskolan.

Utvecklingsområde 2: Ren utan problem
Vi vill utveckla och stärka barnen till att göra handtvätt till en lustfylld och lärande situation. Vi vill minska smittspridningen och ge barnen en god handhygien.

Utvecklingsområde 3: Återanvänd smart
Personalen och barn ska bli mer medveten om vilka material som är okej eller inte okej att återanvända i skapande och lekmiljöer. Detta för att inte utsätta barn och vuxna för onödiga kemikalier och gifter.

linje

Läslyftet

Under läsåret 2016/2017 satsar Klippans kommun på att lärare och pedagoger från förskolan upp till gymnasiet ska vara en del i Skolverkets satsning på Läslyftetlänk till annan webbplats. Syftet med läslyftet är att förbättra barns läs och skrivförmåga.
Alla pedagoger på Täppan är delaktiga i fortbildningen som baseras på språk, läs och skrivdidaktik. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, utifrån material som är baserat på forskning.

Kontakt

Förskolan Täppan
Besöksadress: Bladgatan 20, Klippan.
Kontoret: 0734-398093

Förskolechef område Öster
Lisbeth Andersson
Telefon: 0435-285 76
E-post: lisbeth.andersson5@klippan.se

Våra avdelningar
Avd. Snigeln0734-398264
Avd. Masken0734-398003
Avd. Skalbaggen0734-398002
Avd. Igelkotten0734-398004
Avd. Ekorren0734-398000
Avd. Haren0734-398153
Avd. Gladan0734-398140
Avd. Rådjuret0734-398145

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning före klockan 8.00.
Se telefonnummer ovan.

Arbetslagledare
Johanna, avd. Haren
Telefon: 0734-398153
Kontor: 0734-398093

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Dokument & blanketter

Relaterad information