Ekorren

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ekorren

Ekorren är en avdelning med barn i 4-5 års åldern.

På Ekorren arbetar vi aktivt med våra lärmiljöer, och utvecklar dem utifrån barnens intresse och nyfikenhet, vilket gör att de ständigt är föränderliga. 

Värdegrundsarbetet är en viktig del i vårt dagliga arbete. Till stor del sker detta arbete kontinuerligt under dagen. Till exempel genom att pedagogerna är goda förebilder och vi samtalar med barnen när situationer uppstår. Pedagogerna ger barnen positiv uppmärksamhet vid bra beteende och bemötande. 

Med hjälp av reflektionsprotokoll och närvarande pedagoger får vi syn på barnens intresse och kunskaper, så vi tillsammans med barnen kan stimulera  barnen till ökat lärande, och driva projektarbetet vidare. I år handlar projektet om Hållbar utveckling, där vi kommer att arbeta med att vara planetskötare. Dokumentationer är ett naturligt inslag i verksamheten, som synliggörs på vår Läroplanstavla. Här kan vi med hjälp av framförallt bilder synliggöra barns lärande och intresse för både oss pedagoger och barnen.

Välkomna till Ekorren!

Kontakt

Telefonnummer Ekorren:
0734-398 000