Gladan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Gladan

Gladan är en 3-4 års avdelning.

Vårt fokus är värdegrund och det sociala samspelet, vilket vi arbetar med genom bland annat olika lekar och samarbetsövningar. Det är viktigt att ALLA barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna.

På Gladan tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära och på vår dokumentationstavla i hallen synliggörs verksamheten och barnens lärprocesser. Vi arbetar i projekt läsårsvis och som medforskande pedagoger, formar vi och skapar projektets innehåll.

Välkomna till Gladan!

Kontakt

Telefonnummer Gladan:
0734-398 140