Skalbaggen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skalbaggen

Skalbaggen är en avdelning med barn i åldern 1-3 år.

Vi på Skalbaggen arbetar med att skapa inbjudande lärmiljöer utifrån barnens intresse. Barnens språkutveckling är alltid i fokus hos oss. Vi arbetar aktivt språkstimulerande med sånger, rim och ramsor och sagoläsning.

Stort vikt läggs på vårt värdegrundsarbete som sker överallt och hela tiden. Det är hos oss som grunden läggs och det är viktigt att vi vuxna är närvarande pedagoger som stöttar barnen vid konflikter och finns till hands som goda förebilder. Vi arbetar för att både barn och föräldrar ska känna trygghet hos oss.

Välkomna till Skalbaggen!

Kontakt

Telefonnummer Skalbaggen:
0734-398 002