Snigeln

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Snigeln

Snigeln är en avdelning med barn från 1-3 år.

Här på Snigeln arbetar vi för en välkomnande atmosfär där värdefulla relationer bland barn, föräldrar och personal formas. Barnens trygghet, utforskande och goda kamratskap är av stor betydelse. Alla ska få känna sig sedda, lyssnade på och få uttrycka sina känslor. Därför är det av stor vikt att vi som pedagoger är lyhörda och goda förebilder för våra barn. Värdegrund samt språkutvecklingen arbetar vi aktivt med i vår dagliga verksamhet. Sång/rörelse/ramsor, sagor med rekvisita samt böcker och bilder är av stort intresse just nu bland våra barn vilket styr våra val av aktiviteter och lekmiljöer. Skapande och utevistelse är ytterligare områden som prioriteras i den dagligen verksamheten här på Snigeln.

Rutiner är något som sker kontinuerligt under dagarna här på Snigeln. Detta är av stor betydelse för de yngsta barnens välbefinnande och trygghet. Det betyder också att däremellan ges barnen utrymme för både spontana samt planerade aktiviteter. Då barnen är trygga kan deras unika egenskaper, utveckling och lärande få blomstra.

Hösten 2016 startade vi vårt språkprojektet med Babblarna som huvudroll. Barnen visar fortfarande stort intresse för dem vilket gör att vi nu fortsätter med Babblarna utifrån aktuellt projekt – Hållbar utveckling. Genom dokumentation och medforskande hålls projektet levande och inspirerar barnens lek och utforskande. Projektet går att följa på vår dokumentationstavla och i våra lekmiljöer.

Välkomna till Snigeln!

Kontakt

Telefonnummer Snigeln:
0734-398 264