Klippans logotype

Värdshuset

Förskolan Värdshuset består av tre avdelningar; Ankan, Gåsen och Svanen. Ankan har barn från 1 till 3 år. Gåsen och Svanen har barn från cirka 3 till 5 år.

Förskolan Värdshuset

Förskolan Värdshuset

 

Vår förskola ligger väldigt naturskönt och vi har skog och ängsmarker precis utanför staketet. Vår utemiljö är också inramad av träd och lummig grönska.

Vi arbetar för att alla som vistas på vår förskola ska känna sig välkomna och trygga och känna glädje hos oss.

Vårt pedagogiska arbete utgår från barnens intresse. Genom att kartlägga vad barnen gör ser vi vilka lärmiljöer vi behöver skapa för att stimulera lek och lärande.

Under läsåret 16/17 kommer vi att arbeta projektinriktat med barnens språkutveckling där vi kommer att arbeta under rubriken I sagans värld.  Varje avdelning gör en kartläggning och reflektion över vad barnen visar intresse för inom projektets ramar och planerar verksamheten därefter. Barnens delaktighet blir på så sätt väldigt viktigt. Arbetets gång följs kontinuerligt upp av pedagogiska dokumentationer och reflektioner. 

Grön Flagg


Förskolan är Grön Flagg certifierad

Läs mer om Grön Flagg här.länk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 2017-01-18
Sidansvarig: Annika Samuelsson

Kontakt

Förskolan Värdshuset
Besöksadress:
Herrevadskloster, Ljungbyhed.
Telefon:

Gåsen: 0734-398426

Svanen: 0734-398322

Ankan: 0734-398062

Postadress:
c/o Ljungbyhedsskolan
Nybrogatan 9
264 52 Ljungbyhed

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjuk- och friskanmälan
ska göras till förskolan senast klockan 8.30 på telefon till respektive avdelning.

Förskolechef område Syd
Marie-Louise Bergendorff
Telefon: 0435-285 71
E-post: marie-louise.bergendorff@klippan.se

Arbetslagsledare
Catharina Abrahamsson
Telefon: 0734-398426
E-post: catharina.abrahamsson@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Dokument & blanketter

Relaterad information

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se