Klippans logotype

Öppen förskola

I Klippan finns flera olika aktörer som ordnar öppen förskoleverksamhet.

  • Det kommunala Familjens hus
  • Klippans församlings vuxen-barnverksamhet
  • I Ur och Skur

Familjens hus

Familjens Hus i Klippan är en mötesplats för familjer. Här bedrivs hälsofrämjande och stödjande verksamhet i samverkan mellan Klippans kommun, Region Skåne och Capio Citykliniken. I huset finns Öppen förskola, Social rådgivning och Barnavårdscentral.

Klippans församling

Klippans församling är en del av Svenska kyrkan. De bedriver olika typer av verksamheter för barn och ungdomar.

I Ur och Skur

I Ur och Skur har skola F-4, förskola och öppen förskola. De drivs av friluftsfrämjandet och pedagogiken bygger på upplevelse genom utomhusvistelse.

Logga familjens hus
Senast uppdaterad: 2016-05-02
Sidansvarig: Åsa Lönn

Relaterade länkar

Familjens hus

Öppen förskola Ur och Skurlänk till annan webbplats

Öppen förskola Klippans församling, Svenska kyrkanlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se