Klippans logotype

Specialpedagog i förskolan

barn som pysslar

Det specialpedagogiska arbetet i förskolan är till stor del förebyggande och riktat till åldersperspektivet 1 – 6 år.

Specialpedagogerna har som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. De arbetar tillsammans med förskolepedagoger för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn.

Arbetets inriktning:

 • Samarbeta med verksamhetschef och förskolechefer kring verksamhetsutveckling i förskolan
 • Vara ett stöd samt handleda pedagoger i frågor där behov av särskilt stöd finns
 • Samarbeta och vara samtalspartner till pedagoger i förskolan vid upprättande av handlingsplan

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Handledning.
 • Rådgivning.
 • Observation i verksamhet.
 • Utredning – kartläggning.
 • Vid behov delta i samtal med vårdnadshavare.
 • Vara ett stöd till pedagoger i upprättande av handlingsplaner.
 • Under begränsade perioder träffa enskilda barn som har tal- språk- eller kommunikationssvårigheter - detta arbete sker alltid i samverkan med barnens föräldrar.
 • Samverkar med andra instanser som, barnhälsovård, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri.

Så arbetar vi i förskolan med läs- och skrivsvårigheter

Förskolan arbetar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom att dokumentera och följa barnets språkutveckling under hela förskoletiden. Vi erbjuder metoder som kan ge tal- och språkförsenade barn en bra stimulans så tidigt som möjligt, och vi verkar för en språkutvecklande miljö.

Förskolan erbjuder råd och stöd till föräldrar och personal. Vi erbjuder språklig kartläggning och insatser för barn som har tal-, språk-, eller kommunikationssvårigheter under begränsade perioder. Vi arbetar även med gruppobservationer och metodutveckling.

Här kan du läsa mer om den specialpedagogik som vi kan erbjuda och om våra särskilda insatser.

Senast uppdaterad: 2016-09-09
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Specialpedagog förskolan
Kristina Nilsson
Mobil: 0734-398639
E-post: kristina.nilsson@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Deras ansvarsfördelning är följande:

Kristina Nilsson:   

 • Antilopen  
 • Täppan 
 • Pilagården
 • Skogsbrynet                          
 • Fristående förskolor
 • Pedagogisk omsorg

Gunilla Nilsson:

 • Linnéa 
 • Heden 
 • Nejlikan
 • Värdshuset             
 • Pedagogisk omsorg

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se