Klippans logotype

Det här gäller för barnomsorgen

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och pedagogisk omsorg. Inom pedagogisk omsorg bedrivs verksamheten av dagbarnvårdare i det egna hemmet. Alla barn mellan ett och fem år har rätt till en plats i förskoleverksamheten.

Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskola max 15 timmar per vecka. Vistelsetiden avgörs i samråd med personalen.

Ordinarie öppettider är 06.30-17.30 varje vardag med möjlighet att utöka tiden från 06.00-18.00. Ansökan om utökad tid ska ske på särskild blankett. Kontakta förskolechef.

Vid vissa tidpunkter under året kan sammanslagning med övriga förskolor ske.

Fritidshem - barnomsorg för barn som börjat skolan 

Fritidshem för barn som börjat skolan bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Från och med 1 augusti det år barnet fyller sex år, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år har det rätt till fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Omsorg erbjuds inte om du som förälder är arbetslös eller föräldraledig.

Fritidshemmen är öppna från kl. 06.30-17.30 varje vardag med möjlighet att utöka tiden från 06.00-18.00. Ansökan ska ske på särskild blankett. Kontakta rektor.

Vid vissa tidpunkter under året kan sammanslagning med övriga fritidshem ske.

Vid arbetslöshet har du rätt att behålla platsen ytterligare en månad. Uppsägningen upphävs om du får nytt arbete under uppsägningsmånaden. Arbetslöshet ska anmälas snarast. Vid föräldraledighet blir uppsägningsdatumet när föräldern börjar sin ledighet.

Fritidsplats på loven

Barnen ska ha varit inskrivna på fritidshem/pedagogisk omsorg minst fyra månader för rätt till lovplats. Lovplats gäller under höstlov, jullov, februarilov, påsklov, sommarlov och studiedagar. Lovplats gäller för barn i åldern sex år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Vårdnadshavare tar själv kontakt med fritidshemmet minst en vecka innan lov. Taxan är 100 kr/dag inklusive måltider.

Allmän förskola - verksamhet för 3-5 åringar som bedrivs på förskola

Alla barn som inte redan går i förskolan, erbjuds plats från och med höstterminen barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år.

Alla barn erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året, vilket innebär 15  timmar i veckan. Måltider och skolskjuts ingår inte. Allmän förskola bedrivs inte under lov eller skolans/förskolans studiedagar.

Senast uppdaterad: 2017-01-18
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se