Kö, placering och uppsägning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 • Ansökan om plats i förskola/pedagogisk omsorg ska göras genom e-tjänst på kommunens hemsida.
 • Du får ställa ditt barn i kö från barnets födelse.
 • Fristående förskolor har sin egen kö med ett eget regelsystem.
 • Som ködatum räknas det datum ansökan inkommer till kommunen.
 • Förtur gäller för i tur och ordning: Barn med särskilt stöd, överflyttning mellan de kommunala enheterna, därefter gäller ordinarie kö.
 • Syskonförtur erbjuds när plats finns.
 • Vid behov av fritidshemsplats måste du alltid ställa dig i ny kö, även om du tidigare haft plats i förskolan.
 • Plats erbjuds inom 4 månader från det att anmälan kommit Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda.

Placering

 • Placering av barn sker från förvaltningen, i samråd mellan vårdnadshavare-handläggare-förskolechef. När plats kan erbjudas får du ett placeringserbjudande.
 • Accepterat placeringserbjudande, ifyllande av kontaktuppgifter, inkomst samt schema ska göras inom 10 dagar. Viktigt att båda vårdnadshavarna uppger kontaktuppgifter och inkomst.
 • Plats inom förskola och fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.

Uppsägning

 • Uppsägning av plats ska ske via e-tjänst.
 • Uppsägningstiden är två månader och under denna tid uttages avgift.
 • Vid arbetslöshet har man rätt att behålla fritidshemsplatsen ytterligare en månad. Uppsägningen upphävs om du får nytt arbete under uppsägningsmånaden. Arbetslöshet ska anmälas snarast. Vid föräldraledighet blir uppsägningsdatumet när föräldern börjar sin ledighet.