Klippans logotype

Kö, placering och uppsägning

 • Ansökan om plats i förskola/pedagogisk omsorg ska göras genom e-tjänst på kommunens hemsida.
 • Du får ställa ditt barn i kö från barnets födelse.
 • Fristående förskolor har sin egen kö med ett eget regelsystem.
 • Som ködatum räknas det datum ansökan inkommer till kommunen.
 • Förtur gäller för i tur och ordning: Barn med särskilt stöd, överflyttning mellan de kommunala enheterna, därefter gäller ordinarie kö.
 • Syskonförtur erbjuds när plats finns.
 • Vid behov av fritidshemsplats måste du alltid ställa dig i ny kö, även om du tidigare haft plats i förskolan.
 • Plats erbjuds inom 4 månader från det att anmälan kommit Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda.

Placering

 • Placering av barn sker från förvaltningen, i samråd mellan vårdnadshavare-handläggare-förskolechef. När plats kan erbjudas får du ett placeringserbjudande.
 • Accepterat placeringserbjudande, ifyllande av kontaktuppgifter, inkomst samt schema ska göras inom 10 dagar. Viktigt att båda vårdnadshavarna uppger kontaktuppgifter och inkomst.
 • Inskolning på förskolan: De första 10 dagarna tas avgift ut för 15 tim/v, därefter gäller avgiften efter ordinarie schema.
 • Plats inom förskola och fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.

Uppsägning

 • Uppsägning av plats ska ske via e-tjänst.
 • Uppsägningstiden är två månader och under denna tid uttages avgift.
 • Vid arbetslöshet har man rätt att behålla fritidshemsplatsen ytterligare en månad. Uppsägningen upphävs om du får nytt arbete under uppsägningsmånaden. Arbetslöshet ska anmälas snarast. Vid föräldraledighet blir uppsägningsdatumet när föräldern börjar sin ledighet.
Senast uppdaterad: 2017-01-18
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se