Ledighet, sjukdom, schema, fortbildning och försäkringar

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Semester, annan ledighet och sjukdom

 • Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds inte under vårdnadshavares semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns. Kontakta rektor/förskolechef i området.
 • Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom får barnen inte lämnas utöver schemats snittider. Vid eventuell utökning av barnets ordinarie vistelsetid kontakta rektor/förskolechef.
 • Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande.

Schema

 • Om dina arbets- eller studietider förändras ska du omgående lämna in nytt schema till förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem via e-tjänst.
 • Schemat ska avse de omsorgstider du behöver med hänsyn till ditt arbete/studier/restid.
 • Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden inte kan räknas in för att minska den genomsnittliga närvarotiden.
 • Barnets omsorgstider, vilka baseras på vårdnadshavarnas arbetstid/studietid plus resor ska fyllas i, via e-tjänst.
 • Vi utför slumpmässiga stickprov där vi kontrollerar och jämför lämnade tider genom vår e-tjänst med enhetens faktiska tider.

Kompetensutvecklingsdagar för personalen

 • Varje förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg stänger verksamheten fyra dagar om året för kompetensutveckling.
 • Vid omsorgsbehov på kompetensutvecklingsdagar kontakta rektor/förskolechef i området.
 • Vårdnadshavare ska meddelas i god tid vid terminens början.
 • Dagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Försäkring

 • Alla barn inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet är olycksfallsförsäkrade genom kommunens heltidsförsäkring.
 • Försäkringen gäller dygnet runt.
  Läs mer om försäkringen här.