Klippans logotype

Grundskola

Aktuellt

Ny e-tjänst för barnomsorg och fritidshem
I vårt system kan du enkelt och smidigt via en ny modern e-tjänst ansöka om barnomsorg och fritidshem, lägga in kontaktuppgifter, schema och inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns plats.

Du loggar in med ditt bank-id.

Läs om vårt nya system samt logga in här.

Gå direkt till våra e-tjänster.

Sommaröppet på förskolor och fritidshem
Sommaren 2017 kommer det att under veckorna 28 – 31 att vara öppet på förskolan Täppan och fritidshemmet Bofinken.
I Ljungbyhed stänger vi all verksamhet under v 29 –31 och även fritidshemmet i Östra Ljungby. Förskolan i Östra Ljungby och Stidsvig stänger veckorna 28-31. Barnen erbjuds omsorg i Klippan.

Grundskolor i kommunal regi finns i samtliga kommundelar

I Klippan finns 6 kommunala grundskolor, vilket även inkluderar grundsärskola, samt 3 fristående (privata) grundskolor.
Varje kommunal skolenhet leds av en rektor som i sin tur leds av verksamhets-chefen för grundskolan.

Här finner du vår jämförelsetjänst där du kan jämföra samtliga skolor i kommunen, samt se var dessa ligger.

Grundskolan i Klippans kommun består av förskoleklass och skolåren 1-9.
Förskoleklass är en frivillig del av utbildningssystemet och erbjuds höstterminen det år barnet fyller 6 år. I förskoleklassen får barnen på ett lekfullt sätt en övergång till skolan. Förskollärare och i vissa fall fritidspedagog/lärare leder verksamheten som ligger i, eller i nära anslutning, till den ordinarie skolan.

Vårt ansvar är att möta alla elever på ett inspirerande och utmanade sätt, som ger dem lust att lära. Vi ska utifrån varje elevs egna förutsättningar motivera och engagera till fortsatt intresse för lärande. Genom olika inlärningsstilar ska vi ge utrymme till eleverna att individuellt bearbeta och lära sig ny kunskap. Elevers lust att lära sig, deras nyfikenhet och intresse har en central betydelse för lärandet. Men för att få eleverna intresserade krävs i många fall nytänkande och förändring av undervisningen. Detta utgör grunden för elevernas kunskapsutveckling inom alla områden.

Föräldrasamverkan
Alla kommunala grundskolor har föräldrasamverkan. Vänligen ta del av samverkansmötenas protokoll/minnesanteckningar under fliken "Föräldrasamverkan" under respektive skola.

Dags att börja skolan!

Skolplikten börjar det år ditt barn fyller 7 år. Som förälder kan du låta ditt barn börja vid 6 års ålder eller vänta till 8 år. Om Du väljer ett annat alternativ än vad skolplikten säger, så vill vi att du kontaktar expeditionen på den skola som barnet skall börja på.

Det år som ditt barn fyller sex år kommer en inbjudan och anmälan att skickas hem till dig från den skola som ligger inom det rektorsområde ditt barn tillhör.
För att skriva in ditt barn i den erbjudna skolan fyller du i de papper som skickats hem till dig. Önskar du att ditt barn ska gå i en annan skola än den anvisade kontaktar du rektor på den skola du är intresserad av. De kommunala grundskolorna i kommunen är skyldiga att ta emot elever från andra rektorsområden i mån av plats. Skolans ansvariga rektor hjälper dig med hur då går till väga.

Förskolklassverksamheten omfattar 20 timmar per vecka och är avgiftsfri. För de föräldrar som har ett omsorgsbehov för sitt barn utöver dessa timmar erbjuds fritidshemsplats. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan.

Tänk på att kostnadsfri skolskjuts anordnas endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts. Elevens rätt till skolskjuts till annan skola kommer att prövas av kommunens skolskjutssamordnare. Mer information kring Klippans regler för skolskjuts finns att läsa här.

Flytta till Klippan

Om ni vill att ert barn ska börja skola i Klippans kommen eller vill byta till en annan skola inom kommunen kontaktar ni expeditionen på den skola ni vill att ert barn ska gå på.

Det går även bra att fylla i en blankett om inflyttning och skicka den till skolan. Blanketter hittar ni under e-tjänster.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du har synpunkter eller känner dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då möjlighet att rätta till eventuella misstag och fel. Om ditt problem inte går att lösa direkt med den personal det gäller tar du kontakt med förskolechef/rektor, se Kontakt under respektive förskola/skola. 
Det går även bra att använda e-tjänsten.

Text

Text

Text

Senast uppdaterad: 2017-07-14
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson
Telefon: 0435-284 03
E-post: mattias.adolfsson@klippan.se

Skolportalen

Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Dokument & blanketter

Läsårstider 2017/2018
Grundskola:
HT 2017-08-16 - 2017-12-21
VT 2018-01-09 - 2018-06-08

Grundskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 110.7 kB)

Timplan grundskolaPDF (pdf, 206.3 kB)
Timplan grundsärskolaPDF (pdf, 21.6 kB)
Timplan träningsskolanPDF (pdf, 21.5 kB)

Mål och kvalitetsarbete i grundskolan

Kvalitetspolicy för grundskolanPDF (pdf, 43.6 kB)
Resultat och analys av qualisenkäter vt 2015PDF (pdf, 200.6 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se