Klippans logotype

Välkommen till Bofinkenskolan

Bofinken är en lugn och trygg skola med duktiga pedagoger. Våra pedagoger jobbar aktivt med lärmiljön, såväl inomhus som ute på skolgården. Vi varierar arbetssättet för att eleverna ska lära sig på bästa sätt.

För oss är det viktigt att elevernas nyfikenhet och motivation bibehålls och stimuleras. Det kan handla om att växla mellan lek, skriva med penna och papper, och att jobba med digitala verktyg. För oss är både resan mot kunskap, det vill säga elevens utveckling, och målet, att eleven når läroplanens kunskapskrav viktigt. Hos oss ska alla elever få nå sin fulla potential.

På Bofinkenskolan lär sig eleverna även att ta ansvar för sitt eget lärande. Varje vecka arbetar eleverna med sina IUP-mål (individuella utvecklingsplaner). Där kan de jämföra sina kunskaper med de kunskapskrav som finns och under handledning få större förståelse för vad som krävs för nästa steg. Eleverna får även vara med i arbetet med pedagogiska planeringar.

Utöver detta ges eleverna på Bofinkenskolan stora möjligheter till delaktighet och inflytande genom kamratråd, matråd, elevråd, elevdemokratigrupp, klassråd och arbetsmiljöambassadörer (AMA). De kan även engagera sig i sin och kamraternas trygghet och trivsel genom att ha uppdraget Trivselledare.

En annan viktig del i vårt arbete på Bofinkenskolan är vår utepedagogik. Vi är ute mycket, bland annat i form av utedagar. I vår närmiljö har vi flera roliga och intressanta utflyktsmål till exempel Stadsparken, biblioteket och Hembygdsområdet.


bild.jpg
Senast uppdaterad: 2016-11-23
Sidansvarig: Kevin Hoogesteyn

Kontakt

Bofinkenskolan
Besöksadress: Örngatan 12, Klippan.
Telefon: 0435-284 00

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen.

Dokument & blanketter

Läsårstider 2017
Grundskola:
VT 2017
2017-01-11 - 2017-06-13

Gymnasieskola:
VT 2017
2017-01-09 - 2017-06-09

Grundskolans läsårstider 2016/2017 PDF (pdf, 132.4 kB)
Gymnasieskolans läsårstider 2016/2017PDF (pdf, 191.5 kB)

2017/2018
2017-08-16 - 2017-12-21
2018-01-09 - 2018-06-08

Grundskolans läsårstider 2017/2018
PDF
(pdf, 110.5 kB)Gymnasieskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 110.2 kB)

Andra viktiga länkar

fb.jpg
Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se