Arbetsmiljö

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Lektionssal i högstadiedelen av skolan.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet
Syftet är att vi aktivt ska arbeta med arbetsmiljöförbättringar samt tydliggöra rutiner och uppgiftsfördelning och ansvar.

Målet är att alla medarbetare och elever känner ansvar, arbetsglädje, delaktighet, stolthet och utvecklingslust i sitt arbete och tar ett aktivt ansvar för den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Läs mer om våra arbetsmiljörutinerPDF (pdf, 99.8 kB).