Ljungbyhedsskolans fritidshem

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Fritidshemmet i Ljungbyhed finns för barnen på Ljungbyhedsskolan. På fritidshemmet får eleverna gå fram till vårterminen det året de fyller tretton år.

På fritidshemmet arbetar vi utifrån Läroplanen med speciellt fokus på det sociala samspelet. Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnets utveckling och trygghet och verksamheten utgör ett viktigt komplement till skolan.

Fritidshemmet samverkar med skolorna för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar under hela dagen. Bland annat innebär detta att vi i Ljungbyhedsområdet har samlad skoldag och fritidspersonalen därmed arbetar även i skolan och delvis vice versa.

Verksamheten varierar över veckodagarna med olika aktiviteter varje dag. Bland aktiviteterna märks besök i lekparken, skapande verksamhet, trafiklekskola samt verksamhet i skolans övriga lokaler såsom idrottshall och hemkunskap. Eleverna delas ofta in i mindre grupper, ibland efter ålder och ibland över årskurserna.

Varje dag har eleverna fri lek där de bland annat tränar sin sociala kompetens.

Kontakt

Ljungbyhedsskolans fritidshem
Besöksadress: Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon: 0734-398422 alt. 0734-398550

Rektor
Marie Berlin
Telefon: 0435-284 20
E-post: marie.berlin@klippan.se


Relaterad information