Mål och vision

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Mål och vision

Med skolans profil:

Idrott/Hälsa och Natur- Utepedagogik och vår pedagogiska helhetsidé

som utgångspunkter arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv F-9 för att nå högre måluppfyllelse läsåret 2016-2017 i utvecklingsgrupper inom följande fem fokusområden:

 • Elevinflytande
 • Trygghet och arbetsro
 • Ökade kunskapsresultat
 • IKT
 • Ljungbyhedsskolan outdoor 


Arbetsplanen

I Ljungbyhedsskolans arbetsplan kan man bland annat läsa om områdets mål och utvecklingsområden.

Ökade kunskapsresultat
Vi använder dessa tester och screeningar

 • Screeningar åk 2, 4, 7
 • H4 åk 1-6
 • God läsutveckling åk 1-3
 • Nationella proven åk 3, 6, 9
 • Fortlöpande diagnoser F-9
 • Observationer
 • Individuella kartläggningar
  Vi utgår från stegen i Qualis-trappan
 • Vi diskuterade två områden: kunskaper och färdigheter samt
  arbetssätt och lärarroll
 • Kunskaper och färdigheter – steg 3
  (utveckla metoder för att säkerställa likvärdig bedömning för att
  uppnå steg 4)
 • Arbetssätt och lärarroll – steg 5
  (stimulera elevernas självständighet, initiativförmåga och
  ansvarstagande för att uppnå steg 6)
  Så här tänker vi framåt
 • Speciallärare - samtliga stadier
 • Strukturerad läsning - samtliga stadier
 • Högläsning samtliga stadier + samtal om innehållet
 • Anpassa grupper efter behov, ej statiska
 • Pedagoger och elever väl förtrogna med IKT-verktyg och
  kompensatoriska verktyg (regelbunden fortbildning)
 • Kartläggningar (gäller både låga/höga resultat) bör leda till direkta
  åtgärder
 • Stimulera högpresterande elever
 • Ämnesträffar, nätverksträffar
 • Ämnesfortbildning
 • Pedagoger bör göra studiebesök på andra skolor (Nya Zeeland,
  Finland, Australien, USA…)

Arbetsplanen 2016-2017PDF (pdf, 614 kB)

 

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisningen sammanfattar Ljungbyhedsskolans arbete föregående år. Här utvärderas områdets mål och arbetet för att uppfylla målen.

Länken till redovisningen finner du under rubriken "Relaterade länkar".

Läsåret 15/16 kan sammanfattas med följande:

 • IKT: IKT –progressionsplanen implementeras och genomförs
 • Elevdemokrati: Gemensamma strukturer för elevers deltagande tas fram
 • Trygghet och arbetsro: trygghetsvandringar och trivselenkäter analyseras av utvecklingsgruppen som tar fram förslag till förbättringar samt implementerar dessa.
 • Kunskapsresultat: Utvecklingsgruppen analyserar resultat och tar fram exempel på framgångsrika strategier och metoder.
 • Utepedagogik. Ljungbyhedsskolan –outdoor.- gruppen utvecklar metoder för ökad utepedagogisk verksamhet.

Relaterade länkar

Arbetsplaner

2016-2017PDF (pdf, 614 kB)
2015-2016PDF (pdf, 121 kB)
2014-2015PDF (pdf, 119.4 kB)

Kvalitetsredovisningar

Kvalitetsredovisning 15/16PDF (pdf, 791.8 kB)

Kvalitetsredovisning 14/15PDF (pdf, 260.8 kB)(pdf, 260.8 kB)

Kvalitetsredovisning 13/14 F-9PDF (pdf, 186.3 kB)(pdf, 186.3 kB)

Kvalitetsredovisning 12/13PDF (pdf, 3.5 MB)(pdf, 3.5 MB) - år 4-9

Kvalitetsredovisning 12/13PDF (pdf, 328.1 kB)(pdf, 328.1 kB) - år F-3