Modersmålsundervisning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Varför modersmålsundervisning?
Det är av stor betyelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål — det underlättar inlärningen av ett nytt språk. För ett barns känslomässiga och intellektuella utveckling är det nödvändigt att det inte förlorar sitt modersmål. Genom att behålla modersmålet kan barnet också ta del av föräldrarnas kultur och tradition samt hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet. Därför är det viktigt för ett barn att behålla och utveckla det språk som talas mest i hemmet.

Rätt till modersmålsundervisning
Barn och ungdomar, som i hemmet har ett annat umgängesspråk än svenska, kan ansöka om att få modersmålsundervisning. För att undervisningen ska anordnas krävs att minst fem elever valt att läsa språket. För modersmålsundervisning i minoritetsspråken, samiska, finska, tornedalsfinska, romani eller jiddisch gäller särskilda regler.

Organisation
Undervisning i modersmål är frivillig. Undervisningen arrangeras åldersblandat utanför skoltid. Målsättningen är att undervisningen sker på skolan, men i enstaka fall kan eleven behöva förflytta sig till annan skola i kommunen. Modersmålsläraren har en nära kontakt med vårdnadshavare som får kontinuerliga avstämningar för hur det går för barnet. 

Betyg
Elever, som deltar i modersmålsundervisning får betyg i modersmålet alla terminer då betyg ges i övriga ämnen i grundskolan. Liksom för övriga ämnen följer undervisningen en föreskriven kursplan Modersmålsbetyget har samma meritvärde som övriga betyg vid ansökan till fortsatt utbildning efter grundskolan.

Närvaro
Anmälan är bindande och gäller tillsvidare, tills vårdnadshavare skriftligt meddelar att modersmålsundervisningen skall upphöra. Detta kan enbart göras mellan två läsår.

Anmälan
Vill du anmäla ditt barn till modersmålsundervisning gör du det på en särskild blankett som finns under e-tjänster och blanketter.