Om temalådorna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om temalådorna

Hur är ett tema uppbyggt?

Ett tema är indelat i ett antal uppdrag, som vart och ett är en avslutad del i den systematiskt uppbyggda helhet som temat utgör. Varje uppdrag behandlas ingående i Handledning för lärare i stort sett enligt följande struktur, som fungerar som stomme i lärarens och elevernas arbete:

 • En kortfattad introduktion berättar om mål och huvudsakligt innehåll i temat. Det är centralt att eleverna är väl förtrogna med temats mål, innehåll och ramar, så att de med lärarens stöd kan sätta in de olika uppdragen i helheten.
 • Under bakgrund återfinns, som rubriken säger, upplysningar, tips med mera, som är värdefullt att känna till i arbetet med uppdraget.
 • Förberedelser ger besked om vad läraren bör förbereda: Vilken materiel som behövs till varje elev och till grupperna och vad som i övrigt bör göras i ordning i klassrummet. I Handledning för elever får eleverna reda på vad de behöver under rubriken "Materiel".
 • Elevernas arbete, dvs idésamling, förutsägelse, undersökning och experiment, anteckningar, samtal, redovisningar, ... behandlas under rubriker som Fundera, undersök och redovisa och Berätta och sammanfatta. Arbetsgången i Handledning för elever är analog med den i Handledning för lärare.
 • Bra att veta om ... innehåller i Handledning för lärare viss ämnesteoretisk fördjupning. Motsvarande rubrik finns också i några uppdrag i Handledning för elever och består då av intressanta artiklar som erbjuder eleverna att fördjupa sitt kunnande ytterligare.
 • Sist i respektive uppdrag i Handledning för lärare ligger Arbetsblad, som får kopieras.

Mål i respektive tema

De temaspecifika målen presenteras i beskrivningen av respektive tema.

Klippans kommun

I Klippans kommun arbetar man både i förskolan och i grundskolan enligt ett rullande schema. Detta innebär att alla barn/elever har fått jobba med samtliga teman enligt nedan, när man ​lämnar åk 6:

 • Luft (förskola)
 • Vatten (förskola)
 • Ljud (förskola)
 • Jämföra och mäta (F-klass)
 • Balansera och väga (åk 1-2)
 • Fast eller flytande (åk 1-2)
 • Jord (åk 1-3)
 • Förändringar (åk2-3)
 • Från frö till frö (åk 2-3)
 • Fjärilars liv (åk 2-3)
 • Kretsar kring el (åk 4-6)
 • Flyta eller sjunka (åk 4-6)
 • Kemiförsök (åk 4-6)
 • Papper (åk 4-6)
 • Mäta tid (åk 4-6)
 • Rörelse och konstruktion (åk 4-6)

På samtliga åk 4-6 skolor finns även matematiktemat Mönster och algebra, som ett komplement till matematikundervisningen.

Mer information om varje temalåda hittar du på NTA:s hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt

NTA-samordnare
Carina Ekenberg
E-post: carina.ekenberg@klippan.se