Klippans logotype

Nya Snyggatorpsskolan

Nya Snyggatorpsskolan grundskola F-9

Nya Snyggatorpsskolan ligger i centrala Klippan.

Skolan har genomgått en omfattande renovering och har nu ett stor fint bemannat elevuppehållsrum - Hjärtat, där eleverna bland annat har tillgång till biljard och pingisrum. I anslutning till Hjärtat ligger ett nytt skolbibliotek. Vi har även fått en ny entré mot Torggatan och nya textilslöjdsalar.

En helt ny våning med sex matematik- och No- salar togs i bruk vårterminen 2012 med bland annat en matematikverkstad. Samtliga skolans salar har digital utrustning och interaktiva skrivtavlor.

Skolan har ett eget hus för undervisning i hemkunskap med två salar. Övriga specialsalar är idrottshall, fyra slöjdsalar, två bildsalar och musiksal.

Skolgården har en fin multiarena.

Elevdemokrati är viktigt på Nya Snyggatorpsskolan och därför är alltid vårt elevråd delaktigt i allt som berör skolan.

Snyggatorpsskolan åk F-4 och fritidshemmen Diamanten har ett eget skolhus och en egen ny fin skolgård som är anpassad för våra yngre elever.
Salarna är utrustade med interaktiva skrivtavlor.

Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare och studie-och yrkesvägledare.

Att vi som arbetar på Nya Snyggatorpsskolan är välutbildade, engagerade och goda vuxenförebilder är en självklarhet. Vårt mål är alltid att ge våra elever en bra lärmiljö med spännande utbildning som bygger på stor delaktighet och en längtan att lära.


Hans Stein                      Marie Gärdby                        Jessica Holst
Rektor                            Biträdande rektor                  Biträdande rektor

Senast uppdaterad: 2017-05-29
Sidansvarig: Tommy Jönsson

Kontakt

Nya Snyggatorpsskolan
Besöksadress: Torggatan 32, Klippan.
Telefon: 0435-283 61 eller 0435-283 63

Hitta till osslänk till annan webbplats
Google mapslänk till annan webbplats

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sjukanmälan av elev Sjukanmälan av elev åk F-9 skall anmälas via Skolportalen.
Eller på telefon 0435-28307 mellan klockan 08.00 - 08.30. Sjukanmälan ska göras varje dag.

Det går också att prata in på telefonsvararen ännu tidigare.

För ditt barns säkerhet skall du som förälder anmäla ditt barn varje sjukdag.

Rektor
Hans Stein
Telefon: 0734 - 39 83 60 
hans.stein@klippan.se

Tf biträdande rektor
Marie Gärdby
Telefon: 0734 - 39 87 79
E-post: marie.gardby@klippan.se

Tf biträdande rektor
Jessica Holst
Telefon: 0734 - 39 80 08 
E-post: jessica.blomqvist@klippan.se 

Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Dokument & blanketter

Läsårstider 2017
Grundskola:
VT 2017
2017-01-11 - 2017-06-13

Grundskolans läsårstider 2016/2017 PDF (pdf, 132.4 kB)

2017/2018
2017-08-16 - 2017-12-21
2018-01-09 - 2018-06-08
Grundskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 110.7 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se