Klippans logotype

Kvalitetsarbete

Verksamheten följer barn- och utbildningsförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljning och utvärdering av skolans mål och strategier sker kontinuerligt på elev-, personal-, ämnes-, och arbetslagsnivå. Elevråd och elevskyddsombud deltar i processerna.

Föräldrainflytande sker genom enkäter, föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal och direktkontakt med skolan.

Elevernas måluppfyllelse är fokus i all utvärdering.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas genom trygghetsvandringar, samtal med elevrådet, kamratstödjare och föräldraråd. Qualisenkät med fokus på trygghet och trivsel genomförs i åk 2, 5 och 8.

Samtliga resultat analyseras och prioriterade mål för nästkommande läsår tas fram, och en plan för det kommande arbetet upprättas.

Kvalitetsarbetet redovisas en gång om året i en så kallad kvalitetsredovisning.

Senast uppdaterad: 2016-08-08
Sidansvarig: Tommy Jönsson

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se